Actueel

Brief van het moderamen aan de gemeente

Beste leden van de Hervormde Kapel, lieve mensen, Deze tijd, waarin we worden geconfronteerd met een nieuw virus dat de gezondheid van veel mensen bedreigt, vraagt om wijsheid, aandacht en vertrouwen. Allereerst wijsheid om de goede beslissingen te nemen, die soms tegen ons gevoel ingaan. Het eerste wat je wilt doen als er iets gebeurt dat […]

Lees verder

Klokken van troost en hoop

Het Corona virus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in […]

Lees verder

Kerkelijke activiteiten afgelast

De komende periode zullen een aantal geplande activiteiten in de Hervormde Kapel helaas niet door kunnen gaan. We volgen hiervoor zo goed mogelijk de landelijke richtlijnen van de rijksoverheid en van de PKN. Hierin wordt afgeraden om met grote groepen bij elkaar te komen, geadviseerd om sociale contacten te beperken en om extra voorzorgen te […]

Lees verder

Kerkdiensten Protestantse Kerken Wierden tot en met 29 maart afgelast

Naar aanleiding van het besluit van de regering inzake de verspreiding van het coronavirus en de aanvullende verklaring van de Protestantse Kerk Nederland hebben de drie protestantse kerken in Wierden (Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Hervormde Kapel) op donderdag 12 maart in gezamenlijk overleg besloten alle zondagse erediensten tot en met 29 maart af te […]

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst

Ook dit jaar staat er bij de kindernevendienst tijdens de veertigdagentijd een project centraal. Het thema dit jaar is: “Teken van leven”. Wekelijks wordt dit project door ons gevolgd en zullen er foto’s aan dit bericht worden toegevoegd. We volgen de verhalen uit het Bijbelboek Exodus over de bevrijding van het volk Israël uit Egypte. […]

Lees verder

Vacature kerkelijk werker

Zoals bij de meeste gemeenteleden bekend is gaat Rita van Herk haar werkzaamheden bij de Hervormde Kapel beëindigen op 1 juli a.s. Om in deze vacature te voorzien heeft de Kapel de werving gestart voor een kerkelijk werker. De advertentie staat op deze site onder “Downloads” en daar staat ook een beschrijving van onze Kapelgemeente. […]

Lees verder

Koffieochtend met Gerard Vloedbeld

Gerard Vloedbeld is op 19 februari te gast bij de koffieochtend. Hij vertelt deze keer niet over de geschiedenis van Wierden, maar een waar gebeurd persoonlijk oorlogsverhaal. Zijn lezing gaat over zijn vader, de bekende Almelose journalist en historicus G.J.H. Vloedbeld (1919-2012). Hij maakte in mei 1940, als jonge sergeant in het Nederlandse leger, de […]

Lees verder

Start Actie Kerkbalans: Geef voor je kerk

De jaarlijkse actieperiode van Actie Kerkbalans is van start gegaan. Wist u dat Kerkbalans de grootste fondsenwerfactie van het land is? Door het hele land vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u […]

Lees verder