Geschiedenis van de Hervormde Kapel

Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. 2 Cor. 3 Vers 17
Tekst op de gevelsteen van de Hervormde Kapel.
  • Vereniging Vrijzinnig Hervormden en Confessionele Vereniging (voor 1973)
  • Eerste predikant, nieuw gebouw (1973 – 1983)
  • Wisselingen (1983 – 1991)
  • Beroeping van ds. Oosterhof, groeifase (1992 – 2004)
  • PKN (2004 – nu)

Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en de Confessionele Vereniging (voor 1973)

Voor 1973 kende Wierden een Hervormde Gemeente met drie predikanten van gereformeerde beginselen. Binnen deze gemeente was er al zeker 25 jaar een Confessionele Vereniging, waarvan de leden een andere prediking voorstonden. En sinds 1913 bestond de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden, die kerkte in een eigen gebouw.

Het dorp Wierden groeide fors in het begin van de jaren ’70. Omdat de Hervormde Gemeente geen recht deed aan de Confessionele Vereniging, zocht een groot aantal leden van deze groepering samenwerking met een groep import-Wierdenaren die zich in de Grote Kerk niet thuisvoelde.

Een derde hervormde kerk werd in Wierden niet aanvaardbaar gevonden. Daarom stichtte deze groep van “anders hervormden “ een buitengewone wijkgemeente. Deze gemeente kreeg aan het eind van 1974 definitieve structuur. De nieuwe gemeente werkte nauw samen met de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. Ook mocht gastvrij gebruik worden gemaakt van hun kerkgebouw “De Kapel” aan de Burgemeester Warnaarstraat.

De grote stimulerende en adviserende kracht in dit wordingsproces was ds. Wibo Maas. Hij woonde destijds in Wierden en werkte als leraar godsdienst aan het Chr. Lyceum te Almelo.

Eerste predikant, nieuw gebouw (1973 – 1983)

De eerste predikant van de Kapel werd ds. G. van Schuppen, die tevens secretaris was van de Raad voor de Eredienst. Op 1 februari 1976 begon hij parttime als predikant, een functie die hij tot 1983 vervulde.

Het kerkgebouw bleek al snel te klein om alle nieuwe leden op te kunnen vangen. Daarom betrok de gemeente in 1981 een kerkgebouw aan de Dahliastraat. Dit gebouw is nog altijd het thuis van de Hervormde Kapel.

De inbreng van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormde was ook nu weer belangrijk. Deze Verenging verkocht “de Kapel” aan de Burgemeester Warnaarstraat en kocht de grond voor de nieuwbouw aan de Dahliastraat. In 1997, bij een vernieuwbouw van “de Kapel”, kwam het tot een volledige samengaan van “de Kapelgemeente ” en de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden. De vereniging hief zichzelf op en kocht van de laatste middelen een luidklok, die feestelijk werd aangeboden en nog elke zondag dienst doet.

Door deze ontstaansgeschiedenis heeft de Hervormde Kapel een pluriform karakter, met een sterk accent op vrijheid. Niet voor niets leest u op de gevelsteen: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’.

Wisselingen (1983 – 1991)

Toen ds. van Schuppen met emeritaat ging, moest de Kapel op zoek naar een nieuwe predikant. Dit werd ds. J.J. van Oord, die zich tot april 1988 parttime voor de kerk inzette.

In deze periode van parttime predikanten was niet alleen de eigen predikant een vaste maandelijkse voorganger in de Kapel. Deze rol werd tevens vervuld door ds. Wibo Maas en ds. Van Rossum, emeritus (vrijzinnig) predikant te Deventer. Ook ds. Van Schuppen stond na zijn emeritaat nog regelmatig voor de gemeente.

Met de komst van ds. J. Timmers in 1988 kreeg de Kapel voor het eerst een fulltime predikant. Een moeilijke periode volgde toen bleek dat door ‘onverenigbaarheid van karakters’ ds. Timmers eind 1989 ‘verlof’ ontving. Dankzij de inzet van gemeenteleden en hulp van predikanten uit de buurt bleef de gemeente draaien.

Komst van ds. Oosterhof, groeifase (1992 – 2004)

In het najaar 1991 ging weer een beroepingscommissie op pad. Dit resulteerde in de komst van ds. W. Oosterhof, die op 1 november 1992 bevestigd werd als predikant van de Kapel.

De groei van de Kapelgemeente maakte in 1997 een ‘vernieuwbouw’ noodzakelijk: een flinke uitbreiding werd gerealiseerd.

In augustus 2000 werd mevrouw drs. J. van den Boogaard-Bongers aangesteld als parttime vicaris, ter ondersteuning van het pastoraat. Zij nam afscheid in 2003, omdat ze een beroep had aangenomen naar de gemeente van Berlikum, waar zij in mei werd bevestigd in het ambt van predikant.

Vanaf juni 2003 tot januari 2009 was mevr. Th.E. Dijkstra–Hoekstra uit Almelo verbonden aan de Kapel als pastoraal werker. Op 4 januari 2009 nam zij afscheid van de Hervormde Kapel vanwege pensionering. Vanaf oktober 2009 heeft mevr. Dijkstra-Hoekstra nogmaals voor een periode van 6 maanden als pastoraal werker gefunctioneerd binnen de Hervormde Kapel.

PKN (2004 – nu)

Sinds mei 2004 maakt de Kapel deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Samen met veel andere kerken, waaronder de Wierdense Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk.

De laatste jaren hebben de Hervormde Kapel en de Gereformeerde Kerk in Wierden op veel terreinen een vorm van samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn het jeugdwerk, groothuisbezoek, gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantie en vorming en toerusting.

In september 2010 is mevr. T. Cornet als kerkelijk werker verbonden aan de Hervormde Kapel. Zij werd ook bevestigd als ouderling en werkte parttime in de Kapelgemeente. In september 2018 is zij als kerkelijk werker benoemd in Eerbeek en heeft zij afscheid genomen van de Hervormde Kapel

Op 1 november 2017 is ds. W. Oosterhof met vervroegd emeritaat gegaan. Direct na het ingaan van het emeritaat van ds. W. Oosterhof werd ds. C. de Gooijer verbonden aan de Hervormde Kapel om gedurende de vacaturetijd bijstand te verlenen in het pastoraat. Op 1 november 2018 heeft hij zijn werkzaamheden bij de Kapel beëindigd.

In mei 2018 heeft de Kapelgemeente een beroep uitgebracht op ds. K. Benard uit Lemelerveld. Deze heeft het beroep aanvaard en is sinds 2 september 2018 als predikant verbonden aan de Hervormde Kapel.

Op 3 februari 2019 werd mevr. R. van Herk bevestigd als ouderling-kerkelijk werker bij de Hervormde Kapel. Zij was een vrij korte tijd verbonden aan de Kapelgemeente, al zorgde het coronavirus er mede voor dat we deze periode niet snel zullen vergeten. In juli 2020 stopte zij haar werkzaamheden als kerkelijk werker in de Kapel.

Op 1 september 2020 werd mevr. E. Kolthof kerkelijk werker bij de Hervormde Kapel. Het coronavirus zorgde er nog steeds voor dat alles (ook het pastoraat) een andere invulling kreeg dan daarvoor. Het jaarcontract met mevr. Kolthof kreeg geen vervolg, zodat vanaf 1 september 2021 er weer een vacature ontstond voor een kerkelijk werker bij de Kapel. Mevr. R. van Herk werd bereid gevonden om tijdelijk als kerkelijk werker bijstand te verlenen in het pastoraat totdat de vacature was vervuld.

Vanaf 1 mei 2022 werd mevr. M. Ballast kerkelijk werker bij de Kapel.