Kindernevendienst

Voor jonge kinderen kan de preek een lange zit zijn. Daarom is er voor hen twee keer per maand een speciale kindernevendienst.

Aan het begin van de Bijbellezingen worden de kinderen naar voren geroepen en zoeken een plaatsje op het kleed voorin de kerkzaal. De predikant vertelt een verhaal voor de kinderen en daarna ontsteekt één kind een lichtje aan de paaskaars.

De kinderen vertrekken daarna naar een apart zaaltje. Hier praten, zingen en knutselen ze naar aanleiding van een bijbelverhaal. Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen weer terug, soms met hun werkstukjes onder de arm.

Verder worden er ook regelmatig speciale gezinsdiensten georganiseerd waarbij de kinderen een speciale rol hebben.

Voor wie is de kindernevendienst?

De kindernevendienst is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. De allerkleinsten kunnen terecht bij de oppasdienst.

Hoe wordt de dienst ingevuld?

Over de inhoud van de kindernevendienst overlegt de leiding regelmatig met de predikant. Veel inspiratie komt uit de bladen ‘Kind op Zondag’ en ‘Bonnefooi’. In de aanloop naar Pasen en Kerst worden meestal speciale projecten bedacht.

Wordt er gecollecteerd?

Ja, tijdens de kindernevendienst wordt gecollecteerd. Geef uw kinderen dus gerust collectegeld mee.

Wie kan me meer vertellen?

Neem gerust contact op met de leiding van de kindernevendienst voor nadere uitleg. En natuurlijk kunt u tijdens de dienst een kijkje nemen in de benedenruimte.