Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters overzien heel wat organisatorische aspecten van de Hervormde Kapel. Naast de financiën dragen ze zorg voor de mankracht, huisvesting, faciliteiten en communicatie.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een beheerder van gebouwen. Ze worden gesteund door een administrateur.

Werkterrein van de kerkrentmeesters

  • Mankracht
  • Financiën
  • Kerkelijk bureau
  • Huisvesting
  • Faciliteiten
  • Public relations

Mankracht

Naast een predikant en een parttime pastoraal medewerker kent de Kapel veel ambtsdragers en vrijwilligers. De kerkrentmeesters zorgen onder meer voor overleg, goede contracten, redelijke roosters, gepaste en tijdige betalingen en uitvoering van arbeidsvoorwaarden.

Sommige vrijwilligers ontvangen een beperkte vergoeding, omdat hun werkzaamheden een bijzonder frequent of verplichtend karakter hebben. Bijvoorbeeld kosters, organisten, de schoonmaakster en de administrateur kerkelijk bureau.

Financiën

De financiën vormen misschien wel de belangrijkste taak van de kerkrentmeesters. Een gezonde financiële basis is immers essentieel voor alle kerkelijke activiteiten.

De jaarlijkse actie Kerkbalans is de hoofdbron waaruit geput moet worden. Dit heeft ieder jaar weer de hoogste prioriteit in het uitdagende werk van de kerkrentmeesters.

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau wordt gerund door de heer en mevrouw Timmer. Zij houden  kantoor aan huis.

Bij het kerkelijk bureau kunt u o.a. terecht voor de aankoop van collectebonnen. Er zijn bonnen van € 1,50, €1,00 en €0,60. Vellen met 25 collectebonnen kosten € 37,50, €25 of €15. U kunt ze op de volgende manier verkrijgen:

  • Bestellen via overmaken op bankrekening NL38 RABO 0373 7327 08 onder vermelding van het aantal vellen bonnen. De bonnen zijn dan af te halen na telefonische afspraak of op de eerste zondag van de maand in de Kapel tijdens het koffiedrinken na de dienst;
  • Via contante betaling op de eerste zondag van de maand in de Kapel na de dienst;
  • Na een telefonische afspraak met het kerkelijk bureau.

Er is een aantal bank- en girorekeningen beschikbaar voor betalingen en giften.

Huisvesting

Veel tijd van de kerkrentmeesters zit in het beheer en onderhoud van de gebouwen en het interieur.

Zo beschikt de Kapel over een multifunctionele kerkzaal, een pastorie en meerdere ruimtes voor activiteiten.

Faciliteiten

Kerkrentmeesters dragen zorg voor hulpmiddelen, zoals het orgel en de piano. Maar ook flap-overs, tafels en stoelen en bijzondere keukenuitrusting vallen onder deze taak.

Public relations

Een goede communicatie met en tussen gemeenteleden én naar buiten is van groot belang. Daarom ziet het college van kerkrentmeesters toe op het kerkblad (Prisma), de website, de Facebook pagina en het zondagse mededelingenblad.