Gemeente zijn

Wat voor gemeente willen wij zijn?

De Hervormde Kapel bestaat uit mensen die zich betrokken voelen bij het Evangelie van Jezus Christus en vanuit dat Evangelie hun persoonlijk leven en de maatschappij waarin ze leven vorm willen geven.

Waarden

  • Veelkleurig: niet iedereen hoeft hetzelfde te denken of te geloven. Het open gesprek over het geloof wordt gezocht en niet uit de weg gegaan. Vrijheid zonder vrijblijvendheid.
  • Veelvormig: er zijn vele manieren om op een integere manier het geloof te beleven.
  • Veelzijdig: zij wil inspelen op de grote verscheidenheid aan levens- en geloofsvragen. De vragen in onze maatschappij blijven niet buiten de kerkmuren.

In viering, vorming en dienst (Vieren-Leren-Dienen) willen wij elkaar bemoedigen en toerusten om in de gemeente en deze wereld op te komen voor humaniteit, niet alleen voor geloofsgenoten maar voor allen die God op onze weg zendt. Zo willen wij bondgenoot zijn van God op weg naar Zijn Koninkrijk!