Catachese

Catechese voor jongeren van 12 tot 20

We praten met jongeren (middelbare school) over de zekerheid en onzekerheid van het geloof, wat je zelf gelooft en wat niet. We praten over God en hoe wij hem zien in deze tijd. Maar op deze avonden gaat het er vooral om je ervaringen in het geloof en over bijvoorbeeld goed en kwaad met anderen te delen.

Dit jaar sluiten we aan bij het aanbod van de Gereformeerde Kerk. In de toekomst zal dit een activiteit worden die van de beide kerken uitgaat. Nu is het nog een activiteit van de Gereformeerde Kerk.

Belijdeniscatechese

Met elkaar nadenken en bediscussiëren wat geloven in deze tijd betekent. Leren met en van elkaar. Dat is de belijdeniscatechisatie, onder leiding van ds. Kees Benard.

Is het iets voor mij?

De belijdeniscatechese is voor iedereen vanaf ongeveer 18 jaar die meer wil weten over geloof, kerk en bijbel.

In principe zijn deze avonden gericht op het uiteindelijk doen van belijdenis in de dienst van de Paasnacht. Maar ook als je nog niet weet of je wel belijdenis wilt doen, ben je van harte welkom. Want als je na zo’n serie denkt dat het geloof of de kerk niets voor je is, is het ook zinvol geweest.

Wanneer is het?

Het gaat jaarlijks om een tiental avonden. De bijeenkomsten duren van 19:00 tot 20:15 en worden in gezamenlijk overleg gepland.

Hoe geef ik me op?

Ben je geïnteresseerd? Mail gerust naar ds. Benard of bel voor een afspraak.