Gebouw

De Kapel is in principe alleen beschikbaar voor kerkelijke activiteiten. Voor eenmalige huur van de zaalruimte met keuken kunt u contact opnemen met de koster. Structurele verhuur gaat via de kerkrentmeesters. Zie Contactgegevens.

Ringleiding

De Kapel is voorzien van een ringleiding. De beste resultaten worden verkregen in het midden van de kerkzaal.

Als men voor het gehoor is aangewezen op de ringleiding dan kan men dus het beste in het centrum van de kerkzaal plaatsnemen.

Luidklok

Bij de nieuwe ingangspartij van de Kapel staat een klokkenstoel met luidklok. De klok draagt als randtekens een krans van uitvliegende vogels en draagt de tekst: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’.

Deze tekst treft u ook aan in de gevelsteen van de Kapel. De achtergrond en geschiedenis hiervan vindt u onder Geschiedenis.

De klokkenstoel is gemaakt en ontworpen door de heer H. Dasselaar, voormalig kerkvoogd van de Kapel.