Fotoalbum

Palmpasen 2021

Met Palmpasen is er altijd een feestelijke dienst met veel kinderen in de Kapel en een optocht door het dorp. De optocht en veel kinderen in de Kapel konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar de kinderen hadden wel palmpaasstokken gemaakt. Deze waren tijden de online dienst op foto’s te zien. En dan was er natuurlijk ook […]

View Gallery

Nieuwjaarslunch van de Kapel

Helaas kon vanaf februari 2020 de maandelijkse lunch in de Kapel niet meer worden gehouden. Die lunch werd echter wel heel erg gemist door een groep Kapellanen, die maandelijks in de Kapel de lunch gebruikte. Op dinsdag 5 januari 2021 werd er door de lunchgroep een “nieuwjaarslunch” samengesteld en rondgebracht bij de vaste bezoekers van […]

View Gallery

Een bijzondere Kerstdienst

Een vreemde kerkdienst op kerstmorgen, want er konden vanmorgen weer geen kerkgangers aanwezig zijn. Maar, zoals Nelleke aan het begin van de dienst mooi verwoordde, ds. Kees Benard is creatief genoeg om ook onder deze omstandigheden een mooie en bijzondere dienst voor te bereiden. Dat deed hij samen met een aantal kinderen en jongeren. Die […]

View Gallery

Vierde Advent

Op deze zondag was er weer een dienst zonder kerkgangers. De kerkenraad had besloten om de aangescherpte coronamaatregelen ook voor de kerkdiensten toe te passen en voorlopig alle diensten van de Kapel alleen online te laten plaatsvinden. Tijdens de dienst was er natuurlijk wel weer aandacht voor het Adventsproject van de kindernevendienst. Simon Schreefloos moest […]

View Gallery

Derde Advent

Vandaag was het de derde Adventszondag, “zondag Gaudete” (verheug je). Daarom was de liturgische kleur vandaag roze. Er was natuurlijk weer aandacht voor het adventsproject ‘Het beste nieuws’. Het gedicht bij het aansteken van de derde Adventskaars: Drie kaarsen mogen branden, vertellen het bericht: Het donker gaat verdwijnen! Het wordt al steeds meer licht. Ook […]

View Gallery

Tweede Advent

Op deze tweede Adventszondag werd verdergegaan met het adventsproject ‘Het beste nieuws’. Het thema van deze zondag was ‘Wie ben jij dan wel?’. Natuurlijk kwam de verslaggever Simon Schreefloos weer langs om daar iets over te vertellen.

View Gallery

Eerste Advent

Op zondag 29 november was het de eerste Adventszondag. De dienst in de Kapel had een aantal bijzondere elementen. In de eerste plaats omdat de kaarsen op de tafel weer terug waren, nu in fraaie houten kandelaars. Daarnaast ging het Adventsproject van de kindernevendienst van start: “Het beste nieuws”. Een journalist kwam binnenlopen en somde een […]

View Gallery

Dienst 8 november

Op zondag 8 november was er in de Kapel een bijzondere dienst. Een nieuw lid van de Kapel deed belijdenis van haar geloof en werd daarna gedoopt. Daarnaast werd er in deze dienst aandacht besteed aan het project van de ZWO voor dankdag. Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse dankdagmaaltijd dit jaar niet doorgaan en […]

View Gallery

Een bijzondere Startzondag

Op 13 september 2020 werd de jaarlijkse startzondag gehouden in de Kapel. Zoals elk jaar is die zondag feestelijk, want we gaan weer beginnen aan een nieuw seizoen. Maar dit jaar was het wel een heel bijzondere dienst. Allereerst omdat we nog altijd te maken hebben met het coronavirus en er daarom maar een beperkt […]

View Gallery

Een jeugdig teken van leven

“Een teken van leven” dat was het thema van het paasproject van de kindernevendienst. Omdat veel gemeenteleden elkaar nu niet meer zien en omdat veel ouderen alleen thuis zitten, deden we de oproep bij kinderen om kaartjes te schrijven voor oudere gemeenteleden. Hier werd massaal gehoor aan gegeven. Enorm veel kaartjes werden geknutseld, geschreven en […]

View Gallery