Author Archive: Dick van der Meijden

Week van gebed voor eenheid

Op zondag 17 januari start de de week van gebed met een Oecumenische dienst in de Gereformeerde kerk. In de afgelopen jaren zijn in deze week van gebed door een aantal kerken van Wierden op de doordeweekse avonden gebedsbijeenkomsten georganiseerd. In verband met de coronamaatregelen kunnen die bijeenkomsten dit jaar niet ‘fysiek’ worden gehouden, maar […]

Lees verder

Afscheid als scriba

In juni 2010 werd Jet bevestigd als diaken in de Kapel en was samen met Klaas van der Weerd, die ouderling was, werkzaam in wijk zuid. Na 2 jaar kwam de vraag of ze scriba wilde worden. Daar heeft ze wel even over na moeten denken. Na overleg met Dick hebben we samen enthousiast deze […]

Lees verder

Nieuwjaarslunch van de Kapel

Helaas kon vanaf februari 2020 de maandelijkse lunch in de Kapel niet meer worden gehouden. Die lunch werd echter wel heel erg gemist door een groep Kapellanen, die maandelijks in de Kapel de lunch gebruikte. Op dinsdag 5 januari 2021 werd er door de lunchgroep een “nieuwjaarslunch” samengesteld en rondgebracht bij de vaste bezoekers van […]

View Gallery

Een bijzondere Kerstdienst

Een vreemde kerkdienst op kerstmorgen, want er konden vanmorgen weer geen kerkgangers aanwezig zijn. Maar, zoals Nelleke aan het begin van de dienst mooi verwoordde, ds. Kees Benard is creatief genoeg om ook onder deze omstandigheden een mooie en bijzondere dienst voor te bereiden. Dat deed hij samen met een aantal kinderen en jongeren. Die […]

View Gallery

Vierde Advent

Op deze zondag was er weer een dienst zonder kerkgangers. De kerkenraad had besloten om de aangescherpte coronamaatregelen ook voor de kerkdiensten toe te passen en voorlopig alle diensten van de Kapel alleen online te laten plaatsvinden. Tijdens de dienst was er natuurlijk wel weer aandacht voor het Adventsproject van de kindernevendienst. Simon Schreefloos moest […]

View Gallery

Vanaf nu: diensten alleen online

Met pijn in het hart hebben wij, als kerkenraad, het besluit genomen om geen gemeenteleden meer toe te laten bij de zondagse erediensten. We hebben gemeend dat het onze sociale plicht is om ons te houden aan de landelijke maatregelen. Dit betekent dat er in ieder geval tot en met 17 januari alleen nog online […]

Lees verder

Geloven in de Kapel: Hans Hemmers

Papa, kijk: “een regenboog”, sprak onze dochter vol verbazing toen ze nog klein was. Evenals zij was ik als kind ook onder de indruk van een regenboog waarvan het lijkt dat deze de aarde omspant. Reeds duizenden jaren een uiting van Gods trouw over de aarde. M’n kinderen zullen zich het spreken over de regenboog […]

Lees verder

Geloven in de Kapel: Jong en oud

Twee generaties stellen elkaar tijdens de koffie pittige vragen over God, de Bijbel, de zin van het leven, de samenleving en vooral: “wat je raakt in de Kapel”. Peet Lub: Ben je een leven lang lid geweest van de Kapel? Ben je gedoopt in de Kapel? Waar en wanneer? Harrold ten Broeke: Nee, ik kom […]

Lees verder