Author Archive: Dick van der Meijden

ZOA collecte digitaal vanwege corona virus

ZOA is een internationale christelijke hulporganisatie met thuisbasis in Nederland die hulp biedt aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of een gewapend conflict. ZOA heeft besloten om de collecteweek die eind maart gehouden zou worden niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan vanwege het coronavirus. Collectanten gaan niet met de collectebus langs de deuren. […]

Lees verder

Palmpasenstokken maken

Op zondag 5 april is het Palmpasen. We vieren dat ieder jaar met een Palmpasenoptocht in de kerk en door het dorp. Dit jaar kan dat helaas niet doorgaan door de corona-crisis. Maar we willen van Palmpasen toch een bijzondere viering maken. De dienst (via deze website) zal een gezinsdienst zijn, met mooie liedjes en […]

Lees verder

Opbeurende woorden en een mooi lied

Het kan zijn dat u in de komende dagen of weken minder mensen ziet en spreekt dan normaal en misschien wel wat behoefte heeft aan wat opbeurende woorden of een mooi lied. Speciaal voor deze periode heeft de website Kerkliedwiki een dagelijkse podcast gemaakt: Luistertroost. Elke dag hoor je een korte meditatie bij een lied, met […]

Lees verder

Diensten via deze website

De kerkdiensten t/m 31 mei (Pinksteren)  gaan in aangepaste vorm (zonder kerkgangers) door: ze worden opgenomen en kunnen worden bekeken via deze website. U kunt de genoemde diensten vanaf 10 uur op zondagmorgen bekijken en beluisteren door te kiezen voor “Diensten, terugluisteren”. Heeft u een verzoek tot voorbede in deze dienst, stuur deze dan vóór […]

Lees verder

Jaarrekeningen kerkrentmeesters en diaconie

Door de kerkenraad zijn de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en de diaconie over het jaar 2019 voorlopig vastgesteld. Een verkorte versie van de jaarrekening van de kerkrentmeesters is in te zien via deze link. De rekening van de diaconie is inzichtelijk via deze link. Volgens de kerkorde moeten de jaarrekeningen gedurende een week in hun […]

Lees verder

Brief van het moderamen aan de gemeente

Beste leden van de Hervormde Kapel, lieve mensen, Deze tijd, waarin we worden geconfronteerd met een nieuw virus dat de gezondheid van veel mensen bedreigt, vraagt om wijsheid, aandacht en vertrouwen. Allereerst wijsheid om de goede beslissingen te nemen, die soms tegen ons gevoel ingaan. Het eerste wat je wilt doen als er iets gebeurt dat […]

Lees verder

Klokken van troost en hoop

Het Corona virus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten. Om in […]

Lees verder

Kerkelijke activiteiten afgelast

De komende periode zullen een aantal geplande activiteiten in de Hervormde Kapel helaas niet door kunnen gaan. We volgen hiervoor zo goed mogelijk de landelijke richtlijnen van de rijksoverheid en van de PKN. Hierin wordt afgeraden om met grote groepen bij elkaar te komen, geadviseerd om sociale contacten te beperken en om extra voorzorgen te […]

Lees verder

Kerkdiensten Protestantse Kerken Wierden tot en met 29 maart afgelast

Naar aanleiding van het besluit van de regering inzake de verspreiding van het coronavirus en de aanvullende verklaring van de Protestantse Kerk Nederland hebben de drie protestantse kerken in Wierden (Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk en Hervormde Kapel) op donderdag 12 maart in gezamenlijk overleg besloten alle zondagse erediensten tot en met 29 maart af te […]

Lees verder