Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Niet voor niets leest u op de gevelsteen van ons gebouw: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’. Een spreuk die ons uit het hart gegrepen is.

We zijn een gastvrije gemeente waarin iedereen welkom is, ongeacht geslacht, ras, sociale status of seksuele geaardheid. Daarom hebben we ons als Kapelgemeente laten registreren bij “Wijdekerk“, die aandacht vraagt voor de plek van LHBT-ers in de kerk.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren. Als betrokken gemeente hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar kijken we ook om ons heen. Bijvoorbeeld door initiatieven met andere kerken en door bezig te blijven met actuele gebeurtenissen.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

We hebben een visie op hoe we de erediensten willen vieren. Dat staat verwoord in de brochure “zo zijn onze manieren”. Kijk er maar eens in en u krijgt een indruk van de diensten in de Kapel en de achtergronden daarbij.

We zijn een ondernemende gemeente. Niet alleen stilstaan bij het geloof en gebeurtenissen in de wereld, maar er iets mee doen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze betrokkenheid bij hulporganisaties en de Wereldwinkel. Iedereen in de gemeente heeft de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens gespreksavonden en activiteiten van de Vredeswerkgroep.

Kerkdiensten beginnen iedere zondag om 10:00. Alleen in de maanden juni, juli en augustus beginnen diensten om 9:30. De eerstvolgende diensten in de Hervormde Kapel zijn:

Aanstaande diensten

Dienst: ds. K. Benard

  26 januari 2020

Kerk- en schooldienst Thema: Schitterend Collecten: Projectcollecte: ​José op missie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Oppasdienst: Vanmorgen is er oppasdienst aanwezig Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Toelichting op de projectcollecte: José Weijers woont sinds januari 2019 in Port Elizabeth en werkt in township Missionvale, Port Elizabeth, Zuid Afrika. Missionvale is een township, waar […]

Meer informatie

Dienst: ds. K. Benard

  2 februari 2020

ZWO-dienst Medewerking: Cantorij Collecten: Werelddiaconaat + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Matteüs 5: Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen […]

Meer informatie

Dienst: ds. G.J. Lambers Heerspink

  9 februari 2020

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Matteüs 5: Jezus​ zei tegen zijn ​leerlingen: ‘Jullie zijn het zout in deze wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als […]

Meer informatie