Actueel

Eerste Advent

Op zondag 29 november was het de eerste Adventszondag. De dienst in de Kapel had een aantal bijzondere elementen. In de eerste plaats omdat de kaarsen op de tafel weer terug waren, nu in fraaie houten kandelaars. Daarnaast ging het Adventsproject van de kindernevendienst van start: “Het beste nieuws”. Een journalist kwam binnenlopen en somde een […]

View Gallery

Zondag 22 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag, die we ook ‘Gedachteniszondag’ noemen, herdenken we leden van onze gemeente die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. In verband met de coronamaatregelen zal de dienst in aangepaste vorm plaatsvinden. De kaarsen zullen worden aangestoken door de ouderling van dienst en van iedere familie kunnen in principe […]

Lees verder

Dienst 8 november

Op zondag 8 november was er in de Kapel een bijzondere dienst. Een nieuw lid van de Kapel deed belijdenis van haar geloof en werd daarna gedoopt. Daarnaast werd er in deze dienst aandacht besteed aan het project van de ZWO voor dankdag. Door de coronamaatregelen kon de jaarlijkse dankdagmaaltijd dit jaar niet doorgaan en […]

View Gallery

Activiteiten Vorming en Toerusting gaan voorlopig niet door

Voor deze maand staat een aantal activiteiten van Vorming en Toerusting op de planning: 8 november, aanleren nieuwe liederen 11 november, filmavond 19 november, leerhuis Peter van ‘t Riet 24 november, gesprekskring theologische thema’s (oorspronkelijk op 20 oktober) Gezien de aanscherping van de regels (en de grote hoeveelheid besmettingen in onze regio) kunnen ze voorlopig […]

Lees verder

Begrotingen 2021

In de kerkenraadsvergadering van 27 oktober 2020 zijn de begrotingen van de kerkrentmeesters en van de diaconie voor het jaar 2021 voorlopig vastgesteld. Een verkorte versie van de begroting van de kerkrentmeesters is in te zien en te downloaden via deze link. Een verkorte versie van de begroting van de diaconie is in te zien […]

Lees verder