Actueel

Gemeenteavond op 18 april

Op 18 april zal om 20.00 een gemeenteavond wordt gehouden in de koffiezaal van de Kapel. Daarbij zullen drie onderwerpen aan de orde komen: de verduurzaming van de Kapel; het beleidsplan; het verzoek van de Gereformeerde gemeente om ook ‘s ochtends een dienst in de Kapel te mogen houden. De kerkenraad hoopt op een grote […]

Lees meer

Najaarsmiddag over bijen

Tijdens de najaarsmiddag 2022 van de diaconie voor ouderen van de Kapelgemeente vertelde de heer Hottenhuis over zijn hobby: het houden van bijen. Van de presentatie over dit onderwerp is een uitgebreid artikel te lezen en te downloaden via deze link.

Lees meer

Paasontbijt op 9 april om 8.30 uur

Dit jaar gaat de ZWO-commissie weer zorgen voor een paasontbijt. Op 2 april staan enkele leden met de intekenlijst. De kosten zijn € 3 p.p. en € 10 voor een gezin. Ook kunt u zich opgeven via de mail: voorzitterzwo@hervormdekapel.nl of telefonisch via mevr.R. Nieuwland-Hoekstra 06 55117944.

Lees meer

Dienst met verhalenverteller Kees Posthumus

Op zondagmorgen 12 maart waren verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek weer te gast in de Kapel, nu met hun voorstelling ‘Pasen in fragmenten’. Verschillende bijbelfragmenten werden door Kees verteld, maar vanuit een ander perspectief dan gebruikelijk. Heel mooi om een jongen te horen vertellen over het verhaal van de vijf broden en […]

Lees meer

Theologische Vorming Geïnteresseerden

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou wel eens wat meer willen weten over geloof en theologie. De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken […]

Lees meer

Project veertigdagentijd 2023

Voor de kinderen van de kindernevendienst is er dit jaar een project voor de veertigdagentijd en Pasen. Het thema van dit project is: Verander jij mee? Eerste zondag van de veertigdagentijd Vandaag ging het over de verzoeking in de woestijn (Matteüs 4: 1 – 11). Het thema van deze zondag was “Waar zeg jij nee […]

Lees meer

Eerste zondag veertigdagentijd 2023

Op zondag 26 februari was de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de Kapel was er een gezinsdienst, waarmee ook het veertigdagenproject van de kindernevendienst van start ging. De dienst van vanmorgen had als thema: “Verander je mee?’ In de veertigdagentijd is de liturgische kleur paars en staat er bij elke dienst een mooie schikking, […]

Lees meer

Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2023

Thema Veertigdagentijd: “Uit liefde voor jou”. Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met […]

Lees meer

Afscheid van een diaken en een organist

Tijdens de dienst op zondag 19 februari werd afscheid genomen van Antoinette Kortenhoeve als diaken en van Wim Westenberg als organist van de Kapel. De kerkzaal was vanmorgen goed gevuld. Ds. Kees Benard leidde de dienst en bracht tijdens de overdenking een mooi verband aan tussen de lezingen uit Exodus 22 en Matteüs 5. In […]

Lees meer