Actueel

Bericht van INLIA: Woman. Life. Freedom.

Ze kent de harde hand van het Iraanse regime. Zat in dezelfde gevangenis als waar nu de demonstranten opgesloten worden. In de isoleercel kun je je medegevangenen horen. Als ze praten, als ze gillen. Fati, al jarenlang een vertrouwde kracht van INLIA, op kantoor en in de opvang, volgt het nieuws uit haar geboorteland op […]

Lees meer

Actie Kerkbalans is gestart

Op 14 januari is Actie Kerkbalans 2023 van start gegaan. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk! Aan de gemeenteleden vragen we een […]

Lees meer

Een gezegend 2023 gewenst

Dat je de weg mag gaan die je goed doet, dat je opstaat wanneer je valt, dat je mens mag worden in Gods ogen en die van anderen. Weet dat de aarde je draagt, dat je gaat in het licht en de wind je omgeeft. Dat je de vruchten van je leven proeft en gaat […]

Lees meer

Wierdense Kwis

Op donderdag 29 december werd in heel Wierden de Wierdense Kwis gehouden. Er deden 50 teams mee en elk team moest uit minimaal 12 deelnemers bestaan. Ook de Hervormde Kapel had zich aangemeld met het team “Vrienden van de Kapel”. Sanumaya en Kirsten hadden het voortouw genomen en een team van deskundigen geronseld. In de […]

Lees meer

Gemeenteavond 2023

Op woensdag 1 februari 2023 zal er om 19.30 uur een gemeenteavond worden gehouden in de koffiezaal van de Kapel. De agenda voor deze avond heeft een aantal voor (de toekomst van) de Kapel belangrijke punten, zoals: Viering van de maaltijd van de Heer; Bezinningsavonden samen met de leden van de Gereformeerde kerk; Aanvangstijden kerkdiensten; […]

Lees meer

Kerstfeest 2022

Op kerstmorgen was er in de Kapel een bijzondere dienst. Op het liturgisch centrum stond een mooie kerstboom met daaronder een kerststal. De kerkzaal was vanmorgen goed gevuld en het was mooi dat er ook zoveel jeugd de dienst kwam bijwonen. Ook in deze dienst was er natuurlijk weer aandacht voor het adventsproject, waarin er […]

Lees meer

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar

In Tubantia stond in de week vóór kerst bij de rubriek “Het laatste woord” een artikel van Theo Krabbe over het kerstfeest. De samenvatting van dit stuk was: “De opdracht van Kerstmis is recht te doen aan de zwakkeren en aan hen die worden veracht”. Op zondag 18 december zongen we in de Kapel lied […]

Lees meer

Vierde advent 2022

Bij het betreden van de kerkzaal brandden er al vier kaarsen in de liturgische schikking. Tijdens de dienst werden ook de vier adventskaarsen op de tafel aangestoken door Bram. In het project van de kindernevendienst ging het vandaag over Tamar en ook in de liturgische schikking stond deze voormoeder van Jezus centraal. Een sluier speelt […]

Lees meer

Liturgische schikkingen Adventstijd 2022

Aan tafel! Plek voor iedereen. Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan de ‘letterlijke’ tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de […]

Lees meer