Contactgegevens

Heeft u een vraag of opmerking over de website? E-mail de webmaster.

Pastoraat

Ds. Kees Benard is predikant van de Kapelgemeente. Mevr. Margré Ballast is kerkelijk werker.

Ouderlingen

Predikant, kerkelijk werker en wijkouderlingen vormen samen het pastorale team. Iedere ouderling heeft een wijk onder zijn hoede.

Froukje Krikke – Lammertsma

Meer informatie

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters overzien alle organisatorische aspecten van de Hervormde Kapel.

Diaconie

De diaconie zet zich in voor de dienst aan de medemens.

Herman Borkent

Meer informatie

Lisane Asveld

Meer informatie

Communicatie

Houdt zich bezig met o.a. de website, Prisma en andere (digitale) uitgaven van de Kapel.

Hans Hemmers

Meer informatie

Jeugdwerk

Het jeugdteam onderhoudt contact met jongeren binnen en buiten de gemeente en behartigt hun belangen.

Diverse taken

Sanumaya Lensen – Baan

Meer informatie