Pastoraat

Pastoraal team

Predikant, kerkelijk werker en (pastorale) ouderlingen vormen samen het pastorale team. In de wijken hebben de ouderlingen hun eigen specifieke pastorale inbreng.

Binnen de Kapel betekent pastoraat (‘herderlijke zorg’): in Christus’ naam naar elkaar omzien en elkaar steunen in het geloof en het alledaagse leven. Dit omzien naar elkaar is in principe een taak voor alle gemeenteleden.

De ambtsdragers hebben in dat onderlinge pastoraat een stimulerende en begeleidende rol. Zij vormen ook de eerste lijn. In eerste instantie is hun zorg bedoeld voor gemeenteleden, maar op verzoek kan die zich ook tot buiten de gemeente uitstrekken.

De kerk heeft altijd uitgesproken dat er wel onderscheid is tussen de invulling van de ambten, maar dat er geen rangorde is: het ene ambt is niet belangrijker dan het andere ambt.

Predikant en kerkelijk werker

Predikant van de Hervormde Kapel is sinds september 2018 ds. Kees Benard. Mevr. Margré Ballast is vanaf mei 2022 verbonden aan de Kapelgemeente als kerkelijk werker.

Lees meer over de historie van de Kapel op de pagina Geschiedenis.

Organisatie

Iedere wijkouderling heeft een eigen wijk onder haar of zijn hoede. Daarnaast hebben ook de predikant en kerkelijk werker een afspraak, wie het eerste aanspreekpunt is voor de wijken. Zo krijgt iedere wijk binnen de gemeente bijzondere pastorale aandacht.

Dit houdt in dat de pastorale werkzaamheden binnen deze wijken (bezoeken, jubilea, uitvaarten) in principe worden verricht door degene die voor deze wijken verantwoordelijk is en dat we daar alleen van afwijken als daar een duidelijke reden voor is (zoals verlof of werkdruk).

Bij uitvaarten kan daarnaast een beroep worden gedaan op de uitvaartgroep uitvaartgroep@hervormdekapel.nl (Willy Zomer en Dick van der Meijden).

Aanspreekpunt

Ds. Kees Benard is het eerste aanspreekpunt voor de wijken “Noord”, “Oost” en “Zuid”. Voor de wijken “West” en “Wierden Buiten” is Margré Ballast het aanspreekpunt.

De precieze wijkindeling vindt u hieronder (beweeg met de muis over de kaart voor een grotere weergave).

wierden jan 2019

Contact

U vindt de contactgegevens van het pastorale team via deze link. Wanneer u ds. Benard niet kunt bereiken, kunt u het beste contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Denkt u ook aan het doorgeven van ziekenhuisopnames en de thuiskomst uit het ziekenhuis?