Pastoraat

Predikant, kerkelijk werker en ouderlingen vormen samen het pastorale team. In de wijken hebben ouderlingen hun eigen specifieke pastorale inbreng.

Binnen de kapel betekent pastoraat (‘herderlijke zorg’): in Christus’ naam naar elkaar omzien en elkaar steunen in het geloof en het alledaagse leven. In principe een taak voor alle gemeenteleden.

De ambtsdragers hebben in dat onderlinge pastoraat een stimulerende en begeleidende rol. Zij vormen ook de eerste lijn. In eerste instantie is hun zorg bedoeld voor gemeenteleden, maar op verzoek kan die zich ook tot buiten de gemeente uitstrekken.

Predikant en kerkelijk werker

Predikant van de Hervormde Kapel is sinds september 2018 ds. Kees Benard. Vanaf 1 februari 2019 is mevr. Rita van Herk als kerkelijk werker verbonden aan de Kapel.

Lees meer over de historie van de Kapel op de pagina Geschiedenis.

Pastoraat en wijkindeling

Naast de vele algemene taken heeft iedere ouderling een eigen wijk onder zijn hoede.

Daarnaast hebben ook de predikant en kerkelijk werker een afspraak, wie het eerste aanspreekpunt is voor de wijken.Zo krijgt iedere wijk binnen de gemeente bijzondere pastorale aandacht.

Ds. Kees Benard is het eerste aanspreekpunt voor de wijken “Noord”, “Oost” en “Zuid”. Voor de wijken “West” en “Wierden Buiten” is mevr. Rita van Herk het aanspreekpunt.

De precieze wijkindeling vindt u hieronder (beweeg met de muis over de kaart voor een grotere weergave).

wierden jan 2019

Contact

U vindt de contactgegevens van het pastorale team hieronder. Wanneer u ds. Benard en/of mevr. van Herk niet kunt bereiken, kunt u het beste contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Denkt u ook aan het doorgeven van ziekenhuisopnames en de thuiskomst uit het ziekenhuis?