Activiteiten

Gemeente zijn betekent meer dan elke zondag een dienst bijwonen. Ook buiten de dienst bent u van harte welkom deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Bijvoorbeeld bijeenkomsten van Vorming en Toerusting en de maandelijkse koffieochtend voor ouderen.

Vorming en Toerusting

We leven in een wereld met ongekende mogelijkheden. Tegelijk ook stelt die wereld ons voor uitdagingen en vragen. Kwesties als duurzaamheid, zorg voor het klimaat en het milieu, omgaan met andersdenkenden en anders gelovigen, ethische vragen, recht doen aan de rechtelozen die er ook in de westerse wereld zijn, houden velen van ons bezig.

Vorming en toerusting heeft tot doel dat we de mogelijkheid hebben om met deze thema’s aan de slag te gaan. Verdieping aanreiken en ook een blik op de thematiek vanuit gelovig perspectief, dat is wat we met vorming en toerusting voorstaan. We doen dat op verschillende manieren: in een “leerhuis”, in gesprekskringen en in andere activiteiten.
Een volledig overzicht van de geplande bijeenkomsten van Vorming en Toerusting vindt u via deze link.

Ouderenochtend

Iedere derde woensdag van de maand om 10.00 uur organiseert de Kapel een bijeenkomst voor ouderen. Onder het genot van het bakje koffie kunt u dan met elkaar praten en interessante zaken met elkaar delen.

Eerder kwamen gespreksonderwerpen aan bod als: ‘Ervaar je Gods aanwezigheid in je dagelijks leven?’ en ‘Welke psalm spreekt je aan en waarom?’. Ook zijn dia’s vertoond rond uiteenlopende thema’s, van het weer tot religieuze kunst.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jannie Buursink.

Lunchen in de Kapel

Elke maand wordt er op een dinsdag om 12.00 uur een lunch gehouden in de Kapel. Bij deze lunch is iedereen van binnen en buiten de Kapelgemeente van harte welkom. Wel wordt er telkens voorafgaand aan de lunch gevraagd om u aan te melden.

Aan degenen die financieel voldoende draagkrachtig zijn wordt gevraagd om € 5,== per persoon bij te dragen. Deze bijdrage kan direct na de lunch worden voldaan.

Heeft u een dieet, een voedselallergie of –intolerantie? Als u dit doorgeeft dan houdt de organisatie hier zeker rekening mee. Ook wordt er altijd rekening mee gehouden dat sommige deelnemers aan de lunch vegetarisch willen eten.

Wilt u meer informatie over deze lunch? Stuur dan even een mailtje naar lunch@hervormdekapel.nl.

Maaltijd op dankdag

Op dankdag organiseert de ZWO een maaltijd voor de kapellanen. De koks bereiden dan een maaltijd volgens recepten uit een ontwikkelingsland. Tijdens de maaltijd hoort u meer over dit land en ziet u dia’s van Kerken in Actie.