Activiteiten

Gemeente zijn betekent meer dan elke zondag een dienst bijwonen. Ook buiten de dienst bent u van harte welkom deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Bijvoorbeeld themabijeenkomsten over religieuze onderwerpen en de maandelijkse koffieochtend voor ouderen.

De data van deze terugkerende activiteiten vindt u op de agenda.

Gespreksavonden

Tijdens het winterseizoen worden er thema-avonden, gesprekskringen en bijbelkringen gehouden rond bepaalde thema’s. Deze avonden hebben niet alleen een informatief karakter, maar draaien ook om het uitwisselen van ervaringen en elkaar bemoedigen.

Ouderenochtend

Iedere derde woensdag van de maand om 10.00 uur organiseert de Kapel een bijeenkomst voor ouderen. Onder het genot van het bakje koffie kunt u dan met elkaar praten en interessante zaken met elkaar delen.

Eerder kwamen gespreksonderwerpen aan bod als: ‘Ervaar je Gods aanwezigheid in je dagelijks leven?’ en ‘Welke psalm spreekt je aan en waarom?’. Ook zijn dia’s vertoond rond uiteenlopende thema’s, van het weer tot religieuze kunst.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bernien Rotman.

Maaltijd op dankdag

Op dankdag organiseert de ZWO een maaltijd voor de kapellanen. De koks bereiden dan een maaltijd volgens recepten uit een ontwikkelingsland. Tijdens de maaltijd hoort u meer over dit land en ziet u dia’s van Kerken in Actie.