Activiteiten

Gemeente zijn betekent meer dan elke zondag een dienst bijwonen. Ook buiten de dienst bent u van harte welkom deel te nemen aan kerkelijke activiteiten. Bijvoorbeeld bijeenkomsten van Vorming en Toerusting en de maandelijkse koffieochtend voor ouderen.

Vorming en Toerusting

We leven in een wereld met ongekende mogelijkheden. Tegelijk ook stelt die wereld ons voor uitdagingen en vragen. Kwesties als duurzaamheid, zorg voor het klimaat en het milieu, omgaan met andersdenkenden en anders gelovigen, ethische vragen, recht doen aan de rechtelozen die er ook in de westerse wereld zijn, houden velen van ons bezig.

Vorming en toerusting heeft tot doel dat we de mogelijkheid hebben om met deze thema’s aan de slag te gaan. Verdieping aanreiken en ook een blik op de thematiek vanuit gelovig perspectief, dat is wat we met vorming en toerusting voorstaan. We doen dat op verschillende manieren: in een “leerhuis”, in gesprekskringen en in andere activiteiten.
Een volledig overzicht van de geplande bijeenkomsten van Vorming en Toerusting vindt u via deze link.

Ouderenochtend

Iedere derde woensdag van de maand om 10.00 uur organiseert de Kapel een bijeenkomst voor ouderen. Onder het genot van het bakje koffie kunt u dan met elkaar praten en interessante zaken met elkaar delen.

Eerder kwamen gespreksonderwerpen aan bod als: ‘Ervaar je Gods aanwezigheid in je dagelijks leven?’ en ‘Welke psalm spreekt je aan en waarom?’. Ook zijn dia’s vertoond rond uiteenlopende thema’s, van het weer tot religieuze kunst.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bernien Rotman.

Maaltijd op dankdag

Op dankdag organiseert de ZWO een maaltijd voor de kapellanen. De koks bereiden dan een maaltijd volgens recepten uit een ontwikkelingsland. Tijdens de maaltijd hoort u meer over dit land en ziet u dia’s van Kerken in Actie.