Gegevens van de Hervormde Kapel als ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat iedereen die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk en ook voor de Protestantse Kerk op plaatselijk niveau, zoals de gemeenten en de diaconieën. De Hervormde Kapel is als kerkelijke gemeente binnen de PKN geregistreerd als ANBI.

Voor verantwoording van de giften die u hebt gedaan aan de kerkelijke gemeente (actie kerkbalans, collectebonnen, solidariteitsfonds, enz.) kunt u gebruik maken van de gegevens via deze link.

Voor de giften die door u zijn gedaan voor diaconale doeleinden (waaronder ook ZWO) is er een andere pagina met benodigde informatie aangemaakt. Deze kunt u bereiken via deze link.

Voor giften aan de kerkelijke gemeente of diaconie kunt u gebruik maken van de bankrekeningnummers via deze link.