Dopen

Regelmatig vindt er in de Kapel een doopdienst plaats. Voorafgaand wordt steeds op een tweetal avonden doopcatechese gegeven aan de ouders die hun kind willen laten dopen, of aan de volwassene die gedoopt wil worden.

Dopen is geen kleinigheid, maar een diep en intens gebeuren. Daar mag je je dan ook terdege op voorbereiden. Doopcatechese vergroot de kennis over de doop. Het kan ook doopouders of volwassen dopelingen dichter bij de gemeente betrekken.

Gemeenteleden van wie de Kapel weet dat zij een kind hebben gekregen, worden voor de doopcatechese uitgenodigd. Maar ook zonder uitnodiging kunt u zich aanmelden bij de contactpersoon kinderdoop.