Ds. G.J. Lambers Heerspink

Uit 1 Koningen 19:

Nadat ​Elia​ een hele dag gelopen had, ging hij onder een struik zitten. Daar vroeg hij aan God of hij mocht sterven. Hij zei: ‘Heer, het is genoeg geweest, laat mij maar doodgaan. Ik ben het niet waard om nog langer te leven.’

Elia​ ging liggen en viel onder de struik in slaap.

Maar toen kwam er een ​engel. Die raakte ​Elia​ aan en zei: ‘Sta op, en eet wat.’

Toen ​Elia​ opkeek, zag hij naast zich een vers brood en een kruik met water. Hij at van het brood en dronk van het water. Daarna ging hij weer liggen.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *