Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2024

Thema Veertigdagentijd: “Ga mee!”
Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Basissymboliek:

De lezingen komen uit de Bijbelboeken Prediker en Jeremia.

Prediker behandelt het thema van de vergankelijkheid van alles onder de zon en de zoektocht naar de zin van het leven. Het boek Jeremia vertelt hoe het volk de boodschap voor een betere toekomst negeerde. Hoewel de boodschappen van Jeremia soms moeilijk en pijnlijk waren om te horen, bevatten ze ook hoop op herstel, vergeving en verlossing voor het volk van Israël. Donker en licht in één boodschap.

We zijn voor de schikkingen uitgekomen op de bolvorm. Jeremia wees op broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde. Daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin en wordt deze gedurende de veertigdagen groener: het licht dringt door.

De combinatie tussen de teksten uit Prediker en Jeremia versterken het beeld van de ronde vorm; de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven zoals Prediker deze beschrijft.

Eerste zondag op 18 februari

Symboliek:
Bij de roeping van Jeremia wijst God hem de amandelboom aan. De amandelboom is de eerste boom in het Midden-Oosten die na de winter bloeit.

Kernwoorden: roeping, bloesem, hoop

Meditatieve tekst:

Geroepen als profeet
zoals bloesem
de lente roept.
Luister
nieuw bewustzijn.

Tweede zondag op 25 februari

Symboliek:
Volhouden en niet opgeven om het goede te doen.
Trouw blijven aan de boodschap.

Kernwoorden: doorgaan tot iets mooi is, trouw

Meditatieve tekst:

Trouw van God
aan de aarde.
Telkens opnieuw
gecreëerd.
Goed genoeg.

Derde zondag op 3 maart

Ogen om te zien, oren om te luisteren …,
maar er wordt niet gezien en er wordt niet geluisterd.

Symboliek:

De paarse bloemen van de primula symboliseren de donkere ogen waar het licht niet in weerkaatst. Jonge uitlopende takjes reiken naar de hemel.

Kernwoorden: niet zien, donker, reflectie

Meditatieve tekst:

Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen
en dan
niets.

Vierde zondag op 10 maart (zondag Laetare)

We worden opgeroepen om ons te verheugen.

Symboliek: De bol is nog groener geworden, er is hoop.

Kernwoorden: hoop op vrede, gebed

Meditatieve tekst:

Bloem als gevouwen handen.
Biddend om het Vredesteken uit de hemel.

Vijfde zondag op 17 maart (zondag Judica)

Symboliek: Aan het groene mos is gras toegevoegd, de verwijzing naar het land.

De driekleurige viooltjes, symbool voor de aanwezigheid van God, hoe weinig zichtbaar God ook lijkt te zijn.

In het midden een puntvormig lijnnervig blad, als teken voor de rechtvaardige.

Kernwoorden: rechtvaardigheid, vertrouwen, oplossen

Meditatieve tekst:

De aarde
bezitten, gebruiken…
te eren.
Rechtvaardig
is de nederige mens.

Zesde zondag op 24 maart (Palmzondag)

Symboliek: De alternatieve palmpasenstok symboliseert het kruis
dat gedragen wordt om de aarde te redden.

Kernwoorden: Feest, hosanna, intocht, vooruitkijken naar de Goede Week

Meditatieve tekst:

Hosanna! roept het volk.
De twaalf juichen,
vrezen verraden.
Levende aarde.

Witte Donderdag

Symboliek: De witte doek verwijst naar de voetwassing.
De witte campanula klokjes symboliseren de oproep om dienaar te zijn.

Kernwoorden: Dienaar zijn, oproep

Meditatieve tekst:

Klokjesbloemen herinneren ons
aan dankbaarheid en liefde voor de dienende leider.

Goede Vrijdag

Symboliek: Schuin op de groene bol ligt een houten kruis.

Kernwoorden: Ellende en duisternis

Meditatieve tekst:

Het houten kruis dat de wereld draagt.
Oorverdovend stille zoute tranen

Stille Zaterdag

Symboliek: Op de groene bol ligt het houten kruis.
Ranken van klimop als teken van trouw zijn toegevoegd.

Kernwoorden: Vertrouwen en wachten

Meditatieve tekst:

Het kruis als aardse belofte,
tekens van hoop, trouw en toekomst.

Pasen

Symboliek: Een nieuw begin. Het leven gaat open. Het open graf is er de stille getuige van.
De bol ligt met de opening schuin naar boven. Vanuit de opening stroomt het nieuwe leven.
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken vormen samen een levensader.

Kernwoorden: Nieuw begin, het leven gaat stromen

Meditatieve tekst:

Een stroom van licht verdrijft het duister.
Kleurrijke, geurende lente.

Categories: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.