Startzondag 2023

Op zondag 10 september begonnen we als Kapelgemeente aan een nieuw seizoen. De dag ervoor waren er met de kinderen van de Kapel en de Gereformeerde kerk al allerlei leuke activiteiten gedaan om de start van het winterseizoen feestelijk in te zetten.

Het thema van deze startdienst was “Ga je mee?”

Het was vanmorgen passen en meten, want de koffiezaal bleek voor zo’n startzondag toch een beetje aan de krappe kant. Maar er werden stoelen bijgezet en iedereen kreeg een plaatsje. Mooi om met zoveel Kapellanen van allerlei leeftijden bij elkaar te zijn.

Het werd een bijzondere dienst, al waren er natuurlijk ook vertrouwde elementen. Zoals bijvoorbeeld het aansteken van de kaarsen door één van de jongste aanwezigen, de gebeden, de Bijbellezing, de collecte en de zegen.

De aanwezige kinderen en jongeren gingen tijdens de dienst naar een andere ruimte en kregen daarbij een opdracht mee. Samen mochten zij ervoor zorgen dat de koffiezaal, die nu tijdens de verbouwing als kerkzaal dienst doet, een kleurige en meer “kerkelijke” uitstraling zou krijgen. Nou, die opdracht werd met verve uitgevoerd. Het resultaat mocht er zijn!

Er waren tijdens de dienst ook onderdelen, die anders waren dan anders. Een aantal liederen waren bij velen niet bekend en werden tijdens de dienst eerst voorgespeeld door pianist Jan Voorbergen en daarna een keer voorgezongen door ds. Kees Benard. Nieuwe liederen in zo’n dienst zijn ook symbolisch: we gaan samen als gemeente aan iets nieuws beginnen. Een nieuw seizoen met straks een vernieuwde en verduurzaamde kerkzaal.

Vier leden van de Kapel vertelden ieder hun verhaal. Waarom voel ik mij thuis in de Kapel? Het waren vier heel verschillende verhalen, mooie verhalen en ook passend bij wat de Kapel wil zijn: veelkleurig, veelzijdig en veelvormig.

Tijdens de collecte gaf Gerard Sluiskes een toelichting op de talentenveiling die op 1 maart 2024 wordt gehouden in de Kapel. Een mooi initiatief, waarbij gemeenteleden hun talenten kunnen inzetten om de Kapelgemeente te steunen en waarbij andere Kapellanen kennis kunnen maken met deze vaak onbekende talenten en op die manier ook hun financiële steentje kunnen bijdragen.

Na afloop van de dienst was er natuurlijk koffiedrinken, zoals na elke kerkdienst. Maar deze keer bleef het niet alleen bij koffie en was het nog lang gezellig binnen en buiten de Kapel.

Foto’s: Jaap de Beer
Tekst: Dick van der Meijden

 

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.