Author Archive: admin

Paasontbijt op 9 april om 8.30 uur

Dit jaar gaat de ZWO-commissie weer zorgen voor een paasontbijt. Op 2 april staan enkele leden met de intekenlijst. De kosten zijn € 3 p.p. en € 10 voor een gezin. Ook kunt u zich opgeven via de mail: voorzitterzwo@hervormdekapel.nl of telefonisch via mevr.R. Nieuwland-Hoekstra 06 55117944.

Lees meer

Theologische Vorming Geïnteresseerden

Je bent kerkganger of juist niet (meer), en je zou wel eens wat meer willen weten over geloof en theologie. De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden (TVG) biedt zowel verdieping als verbreding. Er is een breed aanbod van vakken, waaronder geloofsleer, filosofie, ethiek, kerkgeschiedenis, Oude- en Nieuwe Testament, en daarnaast ook meer praktische vakken […]

Lees meer

Project veertigdagentijd 2023

Voor de kinderen van de kindernevendienst is er dit jaar een project voor de veertigdagentijd en Pasen. Het thema van dit project is: Verander jij mee? Eerste zondag van de veertigdagentijd Vandaag ging het over de verzoeking in de woestijn (Matteüs 4: 1 – 11). Het thema van deze zondag was “Waar zeg jij nee […]

Lees meer

Eerste zondag veertigdagentijd 2023

Op zondag 26 februari was de eerste zondag van de veertigdagentijd. In de Kapel was er een gezinsdienst, waarmee ook het veertigdagenproject van de kindernevendienst van start ging. De dienst van vanmorgen had als thema: “Verander je mee?’ In de veertigdagentijd is de liturgische kleur paars en staat er bij elke dienst een mooie schikking, […]

Lees meer

Liturgische schikkingen veertigdagentijd 2023

Thema Veertigdagentijd: “Uit liefde voor jou”. Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met […]

Lees meer

Afscheid van een diaken en een organist

Tijdens de dienst op zondag 19 februari werd afscheid genomen van Antoinette Kortenhoeve als diaken en van Wim Westenberg als organist van de Kapel. De kerkzaal was vanmorgen goed gevuld. Ds. Kees Benard leidde de dienst en bracht tijdens de overdenking een mooi verband aan tussen de lezingen uit Exodus 22 en Matteüs 5. In […]

Lees meer

Kerk even Anders: Pasen in fragmenten

Op 12 maart spelen verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Pasen in fragmenten’. Deze voorstelling bestaat uit zes afwisselende verhalen en liedjes waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers. De verhalen worden afgewisseld met muzikale […]

Lees meer

Actie Kerkbalans is gestart

Op 14 januari is Actie Kerkbalans 2023 van start gegaan. Het thema is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we van betekenis zijn voor mensen die geloof, verdieping en ontmoeting zoeken. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk! Aan de gemeenteleden vragen we een […]

Lees meer

Wierdense Kwis

Op donderdag 29 december werd in heel Wierden de Wierdense Kwis gehouden. Er deden 50 teams mee en elk team moest uit minimaal 12 deelnemers bestaan. Ook de Hervormde Kapel had zich aangemeld met het team “Vrienden van de Kapel”. Sanumaya en Kirsten hadden het voortouw genomen en een team van deskundigen geronseld. In de […]

Lees meer

Kerstfeest 2022

Op kerstmorgen was er in de Kapel een bijzondere dienst. Op het liturgisch centrum stond een mooie kerstboom met daaronder een kerststal. De kerkzaal was vanmorgen goed gevuld en het was mooi dat er ook zoveel jeugd de dienst kwam bijwonen. Ook in deze dienst was er natuurlijk weer aandacht voor het adventsproject, waarin er […]

Lees meer