Nieuws

Terugblik: Stille Week en Pasen 2019

Op donderdag 18 april was het Witte Donderdag. Tijdens deze dienst stonden twee traditionele Bijbelgedeeltes centraal. Allereerst de uittocht van het volk Israël uit Egypte met de instelling van het Pesachfeest en daarnaast de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, waarbij er ook aandacht was voor de voetwassing als belangrijk en betekenisvol element. Door ds. […]

Lees verder

Liturgische bloemschikkingen veertigdagentijd

In de veertigdagentijd verzorgde de liturgische bloemschikgroep wekelijks een mooie schikking. Daarbij werd telkens een toelichting gegeven op de schikking en daarnaast was er een bijbehorende meditatieve tekst. Beide teksten werden voorafgaand aan de dienst via de beamer gepresenteerd. Onderstaand een overzicht van de schikkingen: Zondag 10 maart (eerste zondag) De 8 flessen staan in […]

Lees verder

Veertigdagenproject kindernevendienst en Palmpasen

Tijdens de veertigdagentijd wordt er door de kindernevendienst gewerkt aan een project. Wekelijks wordt dit project door ons gevolgd en zullen er foto’s aan dit album worden toegevoegd. Elke week leren de kinderen een vaardigheid en krijgen daarvoor dan ook een diploma. Zondag 10 maart was het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Het Bijbelverhaal […]

Lees verder

Terugblik op de gemeenteavond

Op dinsdag 9 april 2019 werd in de Kapel de jaarlijkse gemeenteavond gehouden. Ruim 80 gemeenteleden waren aanwezig in de koffiezaal. Het paste allemaal nog net in deze ruimte, waardoor er sprake was van een gezellige drukte. Gerard Sluiskes opende de vergadering met een welkomstwoord. Hij las de “tekst van de dag” uit het 40 […]

Lees verder

Paasontbijt ZWO

Op 1e paasdag gaat de ZWO weer een paasontbijt organiseren voor een goed doel. Het ontbijt begint om 8.45 uur in de Kapel, voorafgaand aan de dienst van 10.00 uur. De kosten voor deelname aan het ontbijt zijn € 2,50 per persoon, maximaal € 10,== voor gezinnen. U kunt zich op verschillende manieren opgeven: Op […]

Lees verder

Wijdekerk en de regenboogvlag

Onze Hervormde Kapel heeft duidelijk in haar beleidsplan staan wie er welkom zijn in onze gemeente: “In deze gemeenschap zal er plaats zijn voor een ieder, ongeacht geslacht, ras, sociale status of seksuele geaardheid”. Dat willen we uitdragen door soms de regenboogvlag uit te hangen, zoals op zondag 13 januari. Dit om te accentueren dat […]

Lees verder

Terugblik op 2018

Tijdens de Vesperdienst op oudejaarsavond werd er een jaaroverzicht gegeven over 2018 in de Hervormde Kapel. Via onderstaand filmpje kunt u deze presentatie (nogmaals) bekijken. Wilt u de presentatie downloaden? Dat kan via deze link.  

Lees verder