Fotoalbum

Eerste advent

Op 28 november was het de eerste zondag van advent. De eerste adventskaars brandde en er stond een mooie schikking van de liturgische bloemschikgroep. Ook het adventsproject van de kindernevendienst ging van start, waarbij dit jaar de evangelist Lucas ons zijn bevindingen en gedachten laat zien aan de hand van een plakboek.

View Gallery

ZWO-maaltijd 2021

Op woensdag 3 november organiseerde de ZWO de jaarlijkse Dankdagmaaltijd. Het was een gezellige avond met heerlijk eten en goede gesprekken. De opbrengst van deze ZWO-maaltijd, na aftrek van de kosten, was € 415,–. De ZWO heeft dit verhoogd naar € 650,–. Er waren deze avond 65 deelnemers, dus een mooi bedrag. De opbrengst is bestemd voor […]

View Gallery

Vredeszondag 2021

Op zondag 19 september 2021 werd in de dienst aandacht besteed aan de Vredesweek. Het thema van de vredesweek is dit jaar “Inclusief samenleven”. In deze dienst werden ook een aantal kunstwerken uit Szokolya aangeboden door de Hongarijewerkgroep van de Kapel.

View Gallery

Startzondag 2021

Op zondag 12 september was de jaarlijkse startzondag van de Kapel. De kinderen vervulden een belangrijke rol tijdens de dienst (en ook bij de voorbereiding hierop). Maar ook de aanwezigen hadden een actieve bijdrage, want aan hen werd gevraagd om te reageren op een aantal actuele stellingen. Nou, die reacties kwamen er volop! Na de […]

View Gallery

Een mooie welkom- en overstapdienst

Zondag 6 juni was de jaarlijkse welkom- en overstapdienst. Twee nieuwe kinderen werden welkom geheten bij de kindernevendienst. We stonden stil bij de overstap van zeven jongeren uit groep 8 bij hun overstap van de basisschool naar de middelbare school, bij hun overstap van de kindernevendienst naar de kelderdiensten. We gingen in deze dienst op […]

View Gallery

Duurzaamheid in woord en daad

Op zondag 30 mei 2021 werd er in de Hervormde Kapel in Wierden een duurzaamheidsdienst gehouden. Alfred Slomp, bekend van zijn boeken “Het groene normaal” en “Superwaar” verleende ook zijn medewerking aan de dienst. De Hervormde Kapel is een groene kerk en dat willen we niet alleen laten zien door zonnepanelen op het dak en het gebruik […]

View Gallery

Palmpasen 2021

Met Palmpasen is er altijd een feestelijke dienst met veel kinderen in de Kapel en een optocht door het dorp. De optocht en veel kinderen in de Kapel konden dit jaar helaas niet doorgaan, maar de kinderen hadden wel palmpaasstokken gemaakt. Deze waren tijden de online dienst op foto’s te zien. En dan was er natuurlijk ook […]

View Gallery

Nieuwjaarslunch van de Kapel

Helaas kon vanaf februari 2020 de maandelijkse lunch in de Kapel niet meer worden gehouden. Die lunch werd echter wel heel erg gemist door een groep Kapellanen, die maandelijks in de Kapel de lunch gebruikte. Op dinsdag 5 januari 2021 werd er door de lunchgroep een “nieuwjaarslunch” samengesteld en rondgebracht bij de vaste bezoekers van […]

View Gallery

Een bijzondere Kerstdienst

Een vreemde kerkdienst op kerstmorgen, want er konden vanmorgen weer geen kerkgangers aanwezig zijn. Maar, zoals Nelleke aan het begin van de dienst mooi verwoordde, ds. Kees Benard is creatief genoeg om ook onder deze omstandigheden een mooie en bijzondere dienst voor te bereiden. Dat deed hij samen met een aantal kinderen en jongeren. Die […]

View Gallery