Vierde advent 2022

Bij het betreden van de kerkzaal brandden er al vier kaarsen in de liturgische schikking. Tijdens de dienst werden ook de vier adventskaarsen op de tafel aangestoken door Bram.

In het project van de kindernevendienst ging het vandaag over Tamar en ook in de liturgische schikking stond deze voormoeder van Jezus centraal. Een sluier speelt een belangrijke rol in het verhaal over deze vrouw en haar nageslacht.

Vanmorgen werd de dienst geleid door da. Herma Visser-Locht. Het was voor haar in de Kapel de eerste en meteen ook de laatste dienst, want ze vertelde dat zij had besloten om geen diensten meer te leiden. Jan Bos sprak haar daarom na afloop van de dienst toe en overhandigde een mooi kerstboeket.

In de overdenking stelde da. Visser de vraag: “Waartoe zijn wij op aarde” en meteen daarna ook “wat is de zin van mijn, van jouw bestaan”? Aan de hand van enkele voorbeelden werd aan deze vragen een nadere invulling gegeven. Ook voor kleine mensen moet er aandacht zijn, zoals Jezus Zacheüs bij zich riep. Het is belangrijk om tijdens je leven te ontwikkelen wat je in je hebt en als mens te kunnen stralen.

Da. Visser had op de tafel een mooie kaars geplaatst van Amnesty International en deze werd door haar tijdens de dienst aangestoken. De tekst op de kaars past prachtig bij de Kapelgemeente.

Foto’s Jaap de Beer, tekst Dick van der Meijden.

 

 

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.