Diensten op kerstavond en kerstmorgen

Tijdens de diensten op kerstavond en kerstmorgen stond er een mooie kerstboom in de kerkzaal.Onder de kerstboom zorgde de kerststal ervoor dat het kerstverhaal in de diensten niet alleen te horen was, maar dat het ook voor iedereen zichtbaar was.De liturgisch bloemschikking, die tijdens de adventszondagen steeds verder uitgroeide, was nu helemaal compleet.De tekst bij deze schikking:

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.

In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.

Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

Op kerstavond zong de cantorij prachtige kerstliederen en verzorgden organist Wim Westenberg en trompettist Jaap de Vries de begeleiding van de gemeentezang.We wensten elkaar vrede aan het begin van de dienst en in de overdenking werd door ds. Kees Benard dieper ingegaan op de betekenis van kerstfeest.Wat moeten wij aan met dat kind in de kribbe, wat moeten wij aan met de mens Jezus? De tegenstelling van de weerloze mens ten opzichte van de machthebbers van de wereld is groot. Philippenzen 2 spreekt daar duidelijke taal over:

Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een ​slaaf​ en werd gelijk aan een mens.

En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het ​kruis.

Kunnen wij ons als het kerstkind ontledigen, kwetsbaar maken en laten vullen met liefde? Kunnen wij loslaten wat ons steun lijkt te geven en zoeken naar sporen van Gods licht? Dan is er hoop voor onze wereld en is er licht in de nacht.

Op kerstmorgen was de kerkzaal goed bezet en waren er ook veel kinderen aanwezig.

Ook vanmorgen kwam een boer de kerkzaal binnen. Deze keer was het niet de profeet Micha, maar één van de herders die in de kerstnacht de engelen heeft gezien en gehoord.

Samen met de kinderen ging deze herder op zoek naar de messias.

Tijdens de hele dienst speelden de kinderen een belangrijke rol. Aan het einde van de dienst bespeelden zij allerlei instrumenten bij het lied “Midden in de winternacht”.Op deze kerstmorgen hing ook het vijfde kerkraam aan de muur. In aansluiting op het thema “Geef licht” was er ditmaal een afbeelding van het kerstkind.

Jezus Christus, het licht voor de wereld (Joh. 8:12).

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *