Tafeltijd tijdens de Regenboogdagen

Tafeltijd in Twente

Op zondag 13 oktober organiseert de werkgroep Lhbt+ en Religie de eerste Tafeltijd-bijeenkomst van Twente: een moment om samen te eten en aan tafel in gesprek te gaan over geloof, geaardheid en gender, ondersteund door enkele korte Bijbelteksten, gebeden en/of liederen. Iedereen is hierbij welkom, ook als je niet (meer) kerkelijk bent of juist als in jouw kerk dit onderwerp nog weinig wordt besproken.

We komen bijeen tijdens de Regenboogdagen, op zondag 13 oktober om 17.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 39 (hoek Dr. Wagenaarstraat) in Enschede (inloop vanaf 16.30 uur). Het duurt tot ongeveer 19.30 uur. Aanmelding (verplicht vanwege de maaltijd die wordt verzorgd) bij Eddy Oude Wesselink (info@regenboogdagen.nl) van de werkgroep Lhbt+ en Religie. Uiterlijk op zondag 6 oktober.

Wijdekerk

Steeds meer kerken openen zonder oordeel hun deuren voor lhbt+’ers. De Nashville-verklaring heeft een stimulans gegeven aan kerken om zich in positieve zin uit te spreken. Toch is voor veel lhbt+’ers acceptatie in de eigen kerk geen vanzelfsprekendheid en worstelen op hun beurt geloofsgemeenschappen met vragen over geaardheid en gender. Met elkaar het gesprek aangaan is een eerste goede stap.

Hiervoor heeft Stichting Wijdekerk het concept Tafeltijd ontwikkeld. Tafeltijd is een manier om christelijke lhbt+’ers en niet-lhbt+’ers met elkaar in gesprek te laten gaan rondom de maaltijd, gestimuleerd door Bijbelteksten, gebeden, gezangen, gedichten en gedachten. Wijdekerk heeft diverse formats ontwikkeld voor dit doel. In heel Nederland worden deze bijeenkomsten georganiseerd. Op 13 oktober vindt de eerste bijeenkomst in Twente plaats.

De Kapelgemeente

Ook de Hervormde Kapel heeft zich begin 2019 aangemeld bij
www.wijdekerk.nl. Dit sluit aan bij de tekst in ons beleidsplan, waarin staat wie er welkom zijn in onze gemeente: “In deze gemeenschap zal er plaats zijn voor een ieder, ongeacht geslacht, ras, sociale status of seksuele geaardheid”.

Op de website van Wijdekerk staat meer informatie over Tafeltijd.

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *