Dienst: ds. K. Benard


Pasen

Collecten: Kerk in Actie + Gemeenteopbouw
Kleur: Wit
Oppasdienst: Er is vanmorgen oppasdienst aanwezig
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Johannes 20:

Na de ​sabbat, op zondagochtend, ging ​Maria uit Magdala​ naar het ​graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het ​graf​ kwam, zag ze dat de steen voor het ​graf​ weggehaald was.

Maria rende weg, naar ​Simon​ ​Petrus​ en de ​leerling​ van wie ​Jezus​ veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De ​Heer​ is weggehaald uit het ​graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

Lied 631: “Tussen waken, tussen dromen” heeft de melodie van “Gott des Himmels und der Erden”.

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van het graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.