Fotoalbum

Bevestiging nieuwe ambtsdragers

Tijdens de dienst op zondag 9 januari 2022 in de Kapel namen we afscheid van Astrid Wortel als diaken, maar de dienst had ook zeker een feestelijk tintje. Er werden twee nieuwe ambtsdragers bevestigd: Marianne Abbink als ouderling-scriba en Gerrit KleinJan als diaken. De liturgische kleur was vanmorgen dan ook rood! De overdenking ging vanmorgen […]

View Gallery

Derde advent

De liturgische kleur op deze zondag Gaudete (Latijn voor “Verheug U”) is roze. Het licht van het kerstfeest wordt al voorzichtig zichtbaar, het paars van advent wordt zachter van kleur. Ook vanmorgen gingen we weer verder met het adventsproject van de kindernevendienst. De evangelist Lucas vertelde weer wat meer over zijn beweegredenen en ervaringen. In de […]

View Gallery

Tweede advent

De tweede zondag van advent was dit jaar op 5 december. Natuurlijk werd er door de commissie “Kerk, even anders” een verband gelegd met het sinterklaasfeest. Heel veel kinderen maken van te voren verlanglijstjes voor sinterklaas en kijken vol verwachting uit naar wat de Sint voor hen in de zak meebrengt. Vanmorgen maakten de kerkgangers […]

View Gallery

Eerste advent

Op 28 november was het de eerste zondag van advent. De eerste adventskaars brandde en er stond een mooie schikking van de liturgische bloemschikgroep. Ook het adventsproject van de kindernevendienst ging van start, waarbij dit jaar de evangelist Lucas ons zijn bevindingen en gedachten laat zien aan de hand van een plakboek.

View Gallery

ZWO-maaltijd 2021

Op woensdag 3 november organiseerde de ZWO de jaarlijkse Dankdagmaaltijd. Het was een gezellige avond met heerlijk eten en goede gesprekken. De opbrengst van deze ZWO-maaltijd, na aftrek van de kosten, was € 415,–. De ZWO heeft dit verhoogd naar € 650,–. Er waren deze avond 65 deelnemers, dus een mooi bedrag. De opbrengst is bestemd voor […]

View Gallery

Vredeszondag 2021

Op zondag 19 september 2021 werd in de dienst aandacht besteed aan de Vredesweek. Het thema van de vredesweek is dit jaar “Inclusief samenleven”. In deze dienst werden ook een aantal kunstwerken uit Szokolya aangeboden door de Hongarijewerkgroep van de Kapel.

View Gallery

Startzondag 2021

Op zondag 12 september was de jaarlijkse startzondag van de Kapel. De kinderen vervulden een belangrijke rol tijdens de dienst (en ook bij de voorbereiding hierop). Maar ook de aanwezigen hadden een actieve bijdrage, want aan hen werd gevraagd om te reageren op een aantal actuele stellingen. Nou, die reacties kwamen er volop! Na de […]

View Gallery

Een mooie welkom- en overstapdienst

Zondag 6 juni was de jaarlijkse welkom- en overstapdienst. Twee nieuwe kinderen werden welkom geheten bij de kindernevendienst. We stonden stil bij de overstap van zeven jongeren uit groep 8 bij hun overstap van de basisschool naar de middelbare school, bij hun overstap van de kindernevendienst naar de kelderdiensten. We gingen in deze dienst op […]

View Gallery