Dienst: ds. K. Benard


Derde zondag van de veertigdagentijd

Medewerking door popkoor Ambiënte uit Geesteren
Via deze link gaat u naar de site van dit enthousiaste koor

Collecten: Kerk in Actie + Gemeenteopbouw
Kleur: Paars
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 13:

Toen gaf ​Jezus​ dit ​voorbeeld: ‘Iemand heeft een vijgenboom in zijn tuin geplant. Elk jaar gaat hij kijken of er ​vijgen​ aan de boom zitten. Maar hij vindt er nooit één.

Daarom zegt hij tegen de tuinman: ‘Ik kom nu al drie jaar bij die boom kijken. Maar er zitten nog steeds geen ​vijgen​ aan. Hak de boom maar om, want zo wordt de grond niet goed gebruikt.’

Maar de tuinman antwoordt: ‘Heer, laat de boom dit jaar nog staan. Ik zal er extra goed voor zorgen. Misschien zijn er dan volgend jaar ​vijgen. Als dat niet zo is, dan kunt u hem volgend jaar omhakken.’’

De Psalm van de zondag is Psalm 103:

Vers 5:

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.