Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

startzondag
palmpasen 05

Diensten in de Kapel

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

De Hervormde Kapel bestaat uit mensen die vanuit het Evangelie hun persoonlijk leven en de maatschappij waarin ze leven vorm willen geven.

Laatste nieuws

Geloven in de Kapel: Adri de Jager

Even voorstellen Mijn naam is Adri de Jager en ben 64 jaar geleden geboren in het prachtige dorp Zenderen. Als tweede in de rij van drie kinderen. Mijn lagere schooltijd heb ik doorlopen op de christelijke lagere school ook in Zenderen. Daarna ging ik naar de LTS in Almelo waar ik opgeleid ben voor timmerman […]

Lees verder

Vertrek van Thecla Cornet

Vorige week is Thecla Cornet met de Protestantse gemeente van Eerbeek overeengekomen dat zij daar per 1 september a.s. als kerkelijk werker gaat beginnen. Dit betekent dat Thecla haar werkzaamheden voor de Hervormde Kapel per 1 september zal beëindigen. Natuurlijk komt er nog een moment van afscheid nemen. Dat afscheid zal plaatsvinden tijdens de kerkdienst van 7 oktober a.s., […]

Lees verder

Ds. Kees Benard heeft beroep aangenomen

Ds. Kees Benard heeft op 18 mei j.l. aangegeven dat hij het door de Hervormde Kapel uitgebrachte beroep heeft aangenomen. We zijn als Kapelgemeente natuurlijk heel blij met deze beslissing. Op zondag 20 mei (met Pinksteren) werd bij de afkondigingen tijdens de dienst de gemeente geïnformeerd over de beslissing van ds. Kees Benard. Deze mededeling […]

Lees verder

Op de agenda

Dienst: ds. W. Janssen

  22 juli 2018

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Marcus 6: Toen ​Jezus​ uit de ​boot​ stapte, zag hij al die mensen staan. Hij kreeg medelijden met hen, want hij […]

Meer informatie

Dienst: mevr. Th. Dijkstra

  5 augustus 2018

Gezamenlijke PKN-dienst in de Hervormde Kapel. Vanmorgen is er geen dienst in de Gereformeerde kerk. Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Oppasdienst: Er is vanmorgen oppasdienst aanwezig Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Marcus 7: Jezus​ zei verder: ‘Een mens wordt ​onrein​ van de dingen die uit hem naar buiten komen. […]

Meer informatie