Actueel

Uitnodiging gemeenteavond

Hierbij nodigt de kerkenraad van de Hervormde Kapel alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op donderdag 26 april om 20.00 uur. De gemeente kan deze avond kennis maken met ds. Kees Benard en zijn echtgenote da. Marianne Benard. De beroepingscommissie zal tijdens deze bijeenkomst de voordracht motiveren om een beroep uit te brengen op ds. Benard […]

Lees verder

Campingdiensten op ’t Mölke

Ook deze zomer organiseert de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie uit Wierden weer kerkdiensten op het vakantiepark ’t Mölke in Rijssen. Deze Evangelisatiecommissie is een samenwerkingsverband van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kapel. Elke zondagochtend is er om 11.00 uur een kerkdienst in “de witte tent”. Deze staat altijd op een strategische plaats: direct vooraan op het […]

Lees verder

Oecumenische viering met dodenherdenking

Zoals al vele jaren gebruikelijk wordt ook dit jaar op 4 mei weer een oecumenische viering gehouden voorafgaand aan de stille tocht. Het landelijk thema van de viering in 2018 is: VERZET ALS VOORBEELD In het kader van dit thema heeft de oecumenische werkgroep een viering samengesteld waaraan naast samenzang ook een ensemble van de Harmonie […]

Lees verder

Druk bezochte gemeenteavond

Op woensdag 11 april werd de jaarlijkse gemeenteavond gehouden in de Kapel. Er waren deze avond meer gemeenteleden aanwezig dan in voorgaande jaren. Zoveel zelfs, dat we uit de koffiezaal naar de kerkzaal moesten verhuizen. Toen iedereen een plekje had gevonden werd de avond geopend door de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Gerard Sluiskes. De […]

Lees verder

Kerkenraad deelt voorstel te beroepen predikant met gemeente

Tijdens de gemeenteavond van woensdag 11 april heeft de beroepingscommissie uitgebreid verslag gedaan van haar werkzaamheden het afgelopen half jaar. Het proces is heel soepel, in harmonie en met respect voor elkaar verlopen. Natuurlijk met goede discussies, dat hoort erbij! Nadat tijdens de kerkenraadsvergadering de kerkenraad unaniem had ingestemd met het voorstel van de beroepingscommissie […]

Lees verder

Doe-dienst op 15 april

Op 15 april is er weer een doedienst voor alle kinderen van de basisschool en hun ouders (de ouders hebben het vaak ook heel erg gezellig met elkaar). Neem ook gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Dit keer is het thema macht. We beginnen met een speurtocht, daarna gaan we samen eten, dan een aantal […]

Lees verder

Beroepingscommissie en kerkenraad komen met voordracht

De beroepingscommissie heeft aan de kerkenraad een advies uitgebracht om een predikant te beroepen. Kerkenraad en de betreffende predikant hebben inmiddels kennis gemaakt en de kerkenraad heeft de voordracht van de beroepingscommissie overgenomen. Het woord is nu aan de gemeente. Tijdens de gemeente-avond op 11 april zal de naam van de voorgedragen predikant worden bekendgemaakt. […]

Lees verder

Paaswake en Pasen 2018

De Paaswake werd dit jaar gehouden vanaf 23.00 uur. Ongeveer 50 gemeenteleden waren in de kerkzaal aanwezig. De Bijbel ging open, we stonden stil bij onze doop en we vierden het Heilig Avondmaal. Buiten werd de nieuwe Paaskaars aangestoken en daarna naar binnen gedragen. De overgang naar de Paasmorgen werd afgesloten met het gezamenlijk zingen […]

View Gallery

Mooie try-out van de Passion

Op zondagavond 25 maart 2018 werd in de Kapel de try-out gehouden voor de uitvoering van de Passion door Koorbizniz Oosterwind. In deze ‘Passion’ wordt een verbinding gemaakt tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek, welke vaak prachtige teksten en melodieën bezit. Bij deze ‘Passion’ werden delen uit het evangelie van het lijdensverhaal voorgelezen. Deze lezingen […]

View Gallery