Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Niet voor niets leest u op de gevelsteen van ons gebouw: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’. Een spreuk die ons uit het hart gegrepen is.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren. Als betrokken gemeente hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar kijken we ook om ons heen. Bijvoorbeeld door initiatieven met andere kerken en door bezig te blijven met actuele gebeurtenissen.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

We hebben een visie op hoe we de erediensten willen vieren. Dat staat verwoord in de brochure “zo zijn onze manieren”. Kijk er maar eens in en u krijgt een indruk van de diensten in de Kapel en de achtergronden daarbij.

We zijn een ondernemende gemeente. Niet alleen stilstaan bij het geloof en gebeurtenissen in de wereld, maar er iets mee doen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze betrokkenheid bij hulporganisaties en de Wereldwinkel. Iedereen in de gemeente heeft de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens gespreksavonden en activiteiten van de Vredeswerkgroep.

Kerkdiensten beginnen iedere zondag om 10:00. Alleen in de maanden juni, juli en augustus beginnen diensten om 9:30. De eerstvolgende diensten in de Hervormde Kapel zijn:

Aanstaande diensten

Dienst: Drs. R. Nijhuis

  1 oktober 2017

Collecten: Kerk en Israël + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Matteüs 21: Toen zei ​Jezus​ tegen de ​priesters​ en de leiders van het volk: ‘Luister eens naar dit voorbeeld. Er is een man die twee zonen heeft. Hij zegt tegen de ene zoon: ‘Ga vandaag in mijn wijngaard werken.’ De zoon antwoordt: ‘Nee, dat wil ik […]

Meer informatie

Dienst: Ds. W. Oosterhof, doopdienst

  8 oktober 2017

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Matteüs 21: Toen zei Jezus tegen hen: ‘Gods nieuwe wereld is niet langer voor jullie. Hij is voor andere mensen. Voor mensen die doen wat God wil. Jullie weten wat er in de heilige boeken staat: «De bouwers gooiden één van de stenen weg. Maar dat werd juist […]

Meer informatie

Afscheidsdienst Ds. W. Oosterhof

  15 oktober 2017

Collecten: Stichting Jemima + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Matteüs 22: Daarna zegt de koning tegen zijn knechten: ‘Alles is klaar voor het feest. Maar de gasten zijn het niet waard om te komen! Ga daarom nu het land in, en nodig iedereen uit die je tegenkomt.’ De knechten gaan het land in. Ze nemen iedereen mee […]

Meer informatie