Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Niet voor niets leest u op de gevelsteen van ons gebouw: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’. Een spreuk die ons uit het hart gegrepen is.

We zijn een gastvrije gemeente waarin iedereen welkom is, ongeacht geslacht, ras, sociale status of seksuele geaardheid. Daarom hebben we ons als Kapelgemeente laten registreren bij “Wijdekerk“, die aandacht vraagt voor de plek van LHBT-ers in de kerk.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren. Als betrokken gemeente hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar kijken we ook om ons heen. Bijvoorbeeld door initiatieven met andere kerken en door bezig te blijven met actuele gebeurtenissen.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

We hebben een visie op hoe we de erediensten willen vieren. Dat staat verwoord in de brochure “zo zijn onze manieren”. Kijk er maar eens in en u krijgt een indruk van de diensten in de Kapel en de achtergronden daarbij.

We zijn een ondernemende gemeente. Niet alleen stilstaan bij het geloof en gebeurtenissen in de wereld, maar er iets mee doen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze betrokkenheid bij hulporganisaties en de Wereldwinkel. Iedereen in de gemeente heeft de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens gespreksavonden en activiteiten van de Vredeswerkgroep.

Kerkdiensten beginnen iedere zondag om 10:00. Alleen in de maanden juni, juli en augustus beginnen diensten om 9:30. De eerstvolgende diensten in de Hervormde Kapel zijn:

Aanstaande diensten

Dienst: ds. K. Benard

  26 mei 2019

Medewerking: Cantorij Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Wit Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Johannes 14: Jezus zei: ‘Ik geef jullie mijn ​vrede. De ​vrede​ die deze wereld jullie kan geven, duurt maar […]

Meer informatie

Dienst: mevr. T. Holtman – de Winter

  30 mei 2019

Hemelvaartsdag, dienst onderweg. Vanaf 9.00 uur gaan we op de fiets naar de plaats waar de dienst wordt gehouden. Als u niet mee kunt fietsen, maar wel de dienst wil bijwonen, neem dan contact op met de scriba Collecte: Fietsjesproject Kleur: Wit Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Lucas 24: Toen nam […]

Meer informatie

Dienst: mevr. R. van Herk

  2 juni 2019

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Wit Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Johannes 14: Jezus zei: ‘Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen om […]

Meer informatie