Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Niet voor niets leest u op de gevelsteen van ons gebouw: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’. Een spreuk die ons uit het hart gegrepen is.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren. Als betrokken gemeente hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar kijken we ook om ons heen. Bijvoorbeeld door initiatieven met andere kerken en door bezig te blijven met actuele gebeurtenissen.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

We hebben een visie op hoe we de erediensten willen vieren. Dat staat verwoord in de brochure “zo zijn onze manieren”. Kijk er maar eens in en u krijgt een indruk van de diensten in de Kapel en de achtergronden daarbij.

We zijn een ondernemende gemeente. Niet alleen stilstaan bij het geloof en gebeurtenissen in de wereld, maar er iets mee doen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze betrokkenheid bij hulporganisaties en de Wereldwinkel. Iedereen in de gemeente heeft de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens gespreksavonden en activiteiten van de Vredeswerkgroep.

Kerkdiensten beginnen iedere zondag om 10:00. Alleen in de maanden juni, juli en augustus beginnen diensten om 9:30. De eerstvolgende diensten in de Hervormde Kapel zijn:

Aanstaande diensten

Dienst Da. G.S. Bunjes – van der Lee

  2 juli 2017

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Jeremia 29: Dit is mijn besluit, dit is mijn plan met jullie: Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven. In die tijd zullen jullie weer tot mij ​bidden, en zal ik […]

Meer informatie

Dienst met noodliturgie

  9 juli 2017

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Genesis 1: In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. Het slotlied vanmorgen is Lied 839: “Ik danste die morgen toen de schepping begon”. Via onderstaande […]

Meer informatie

Dienst Ds. W. Oosterhof

  16 juli 2017

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Uit Jesaja 55: Zoek de Heer, want nu kun je hem nog vinden. Roep de Heer, hij is niet ver weg. Slechte mensen moeten stoppen met hun verkeerde leven, oneerlijke mensen moeten niet langer slechte plannen maken. Ze moeten terugkomen bij de Heer, onze God. Hij zal hun alles […]

Meer informatie