Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Niet voor niets leest u op de gevelsteen van ons gebouw: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’. Een spreuk die ons uit het hart gegrepen is.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren. Als betrokken gemeente hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar kijken we ook om ons heen. Bijvoorbeeld door initiatieven met andere kerken en door bezig te blijven met actuele gebeurtenissen.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

We hebben een visie op hoe we de erediensten willen vieren. Dat staat verwoord in de brochure “zo zijn onze manieren”. Kijk er maar eens in en u krijgt een indruk van de diensten in de Kapel en de achtergronden daarbij.

We zijn een ondernemende gemeente. Niet alleen stilstaan bij het geloof en gebeurtenissen in de wereld, maar er iets mee doen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze betrokkenheid bij hulporganisaties en de Wereldwinkel. Iedereen in de gemeente heeft de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens gespreksavonden en activiteiten van de Vredeswerkgroep.

Kerkdiensten beginnen iedere zondag om 10:00. Alleen in de maanden juni, juli en augustus beginnen diensten om 9:30. De eerstvolgende diensten in de Hervormde Kapel zijn:

Aanstaande diensten

Dienst: ds. G.J. Lambers Heerspink

  25 februari 2018

Tweede zondag van de veertigdagentijd Collecten: Binnenlands diaconaat + Gemeenteopbouw Kleur: Paars Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Uit Marcus 9: Boven op de berg waren ze helemaal alleen. De ​leerlingen​ zagen dat het gezicht van ​Jezus​ veranderde. En zijn ​kleren​ werden zo wit […]

Meer informatie

Dienst: ds. A. Geerling

  4 maart 2018

Derde zondag van de veertigdagentijd Collecten: Voorjaarszendingsweek + Gemeenteopbouw Kleur: Paars Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Uit Johannes 2: Vlak voor het Joodse Paasfeest ging ​Jezus​ naar Jeruzalem. In de tempel zag hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en […]

Meer informatie

Dienst: ds. W. Oosterhof

  11 maart 2018

Vierde zondag van de veertigdagentijd Collecten: Vastenproject ZWO + Gemeenteopbouw Kleur: Roze Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Uit Johannes 6: Jezus​ pakte het brood dat de jongen bij zich had, en dankte God voor het voedsel. Daarna begon hij het brood uit te […]

Meer informatie