Wie zijn we?

Niet iedereen beleeft het geloof op dezelfde manier. En dat hoeft ook niet bij de Hervormde Kapel. Wij zijn een veelkleurige gemeente die mensen de ruimte gunt. Niet voor niets leest u op de gevelsteen van ons gebouw: ‘Waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid’. Een spreuk die ons uit het hart gegrepen is.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren. Als betrokken gemeente hebben we niet alleen aandacht voor elkaar, maar kijken we ook om ons heen. Bijvoorbeeld door initiatieven met andere kerken en door bezig te blijven met actuele gebeurtenissen.

Het Evangelie beweegt ons in het leven, binnen én buiten de kerkmuren.

Naast de vaste eredienst kennen we bij de Kapel allerlei bijzondere diensten. Sommige keren jaarlijks terug, zoals de Paasnachtwake en de hagenpreek met Hemelvaart. Andere diensten zijn echt uniek. Voor jongeren zijn er speciale diensten die aansluiten op hun belevingswereld.

We hebben een visie op hoe we de erediensten willen vieren. Dat staat verwoord in de brochure “zo zijn onze manieren”. Kijk er maar eens in en u krijgt een indruk van de diensten in de Kapel en de achtergronden daarbij.

We zijn een ondernemende gemeente. Niet alleen stilstaan bij het geloof en gebeurtenissen in de wereld, maar er iets mee doen. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in onze betrokkenheid bij hulporganisaties en de Wereldwinkel. Iedereen in de gemeente heeft de gelegenheid om mee te denken, bijvoorbeeld tijdens gespreksavonden en activiteiten van de Vredeswerkgroep.

Kerkdiensten beginnen iedere zondag om 10:00. Alleen in de maanden juni, juli en augustus beginnen diensten om 9:30. De eerstvolgende diensten in de Hervormde Kapel zijn:

Aanstaande diensten

Oecumenische dienst in de Gereformeerde kerk

  20 januari 2019

Vanmorgen is er geen dienst in de Kapel! Voorgangers van verschillende kerken zullen meewerken aan deze dienst. Voor de muzikale medewerking wordt gezorgd door de muziekgroep van de kerk. Voor de kinderen is er kindernevendienst, we hopen op veel kinderen! Voor de allerkleinsten is er oppas. Na afloop van de dienst is er gelegenheid voor […]

Meer informatie

Dienst: mevr. M. Bos – Verschuur

  27 januari 2019

Kerk- en schooldienst. Collecten: Interserve + Gemeenteopbouw Kleur: Groen Oppasdienst: Vanmorgen is er oppasdienst aanwezig Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Thema: Genoeg is genoeg Uit Genesis 42: Jozef​ zei tegen zijn dienaren: ‘Vul de zakken van deze mannen met graan. Doe er ook het ​geld​ in dat ze betaald hebben, en […]

Meer informatie

Dienst: ds. K. Benard

  3 februari 2019

Doopdienst, bevestiging mevr. R. van Herk als ouderling – kerkelijk werker Collecten: Werelddiaconaat + Gemeenteopbouw Kleur: Rood Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl Orde van dienst: Deze is te downloaden via deze link Uit Lucas 4: Jezus​ zei: ‘Ik weet zeker dat jullie tegen […]

Meer informatie