Zondag 22 november

De laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op deze zondag, die we ook ‘Gedachteniszondag’ noemen, herdenken we leden van onze gemeente die in het voorbije kerkelijk jaar zijn overleden.

In verband met de coronamaatregelen zal de dienst in aangepaste vorm plaatsvinden. De kaarsen zullen worden aangestoken door de ouderling van dienst en van iedere familie kunnen in principe 2 personen in de kerk aanwezig zijn, we vragen de andere familieleden en gemeenteleden de dienst online te volgen.

Na afloop van de dienst zal de Kapel nog een uur geopend blijven voor wie zelf een kaarsje wil aansteken of alsnog even in de kerkzaal aanwezig wil zijn. Dus ook als u niet de dienst in de Kapel kunt bijwonen, bent u van harte welkom om na de dienst naar de Kapel te komen als u dat wilt.

Er zal een looproute worden uitgezet en we houden de anderhalve meter in acht. Tijdens het lopen in de kerk bent u verplicht een mondkapje te dragen.
In de kerkzaal zal passende muziek klinken. We hopen op deze manier toch een vorm te vinden om samen onze dierbaren te gedenken.

Meer informatie over de dienst, de collecten en de mogelijkheid om de orde van dienst te downloaden vindt u via deze link.

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *