Dienst: ds. K. Benard


Laatste zondag kerkelijk jaar

Deze dienst is alleen door genodigden bij te wonen.

Voor anderen is de dienst online te volgen.
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Wit
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Pastoraat. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Informatie over de eerste collecte kunt u inzien via deze link

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Na afloop van deze dienst zal de Kapel nog een uur geopend blijven voor wie zelf een kaarsje wil aansteken of alsnog even in de kerkzaal aanwezig wil zijn. Dus ook als u niet de dienst in de Kapel kunt bijwonen, bent u van harte welkom om na de dienst naar de Kapel te komen als u dat wilt.

Er zal een looproute worden uitgezet en we houden de anderhalve meter in acht. Tijdens het lopen in de kerk bent u verplicht een mondkapje te dragen. In de kerkzaal zal passende muziek klinken.

We hopen op deze manier toch een vorm te vinden om samen onze dierbaren te gedenken.