Pastoraat

Predikant en ouderlingen vormen samen het pastorale team. In de wijken hebben ouderlingen hun eigen specifieke pastorale inbreng.

Binnen de kapel betekent pastoraat (‘herderlijke zorg’): in Christus’ naam naar elkaar omzien en elkaar steunen in het geloof en het alledaagse leven. In principe een taak voor alle gemeenteleden.

De ambtsdragers hebben in dat onderlinge pastoraat een stimulerende en begeleidende rol. Zij vormen ook de eerste lijn. In eerste instantie is hun zorg bedoeld voor gemeenteleden, maar op verzoek kan die zich ook tot buiten de gemeente uitstrekken.

Predikant en kerkelijk werker

Vanaf 1 november 2017 is de predikantsplaats van de Hervormde Kapel vacant door het emeritaat van ds. W. Oosterhof. Ds. C. de Gooijer verleent vanaf die tijd bijstand in het pastoraat op de dinsdag en de donderdag. Verder is mevrouw T. Cornet sinds 2010 actief als kerkelijk werker.

Lees meer over de historie van de Kapel op de pagina Geschiedenis.

Ouderlingen en wijken

Naast de vele algemene taken heeft iedere ouderling een eigen wijk onder zijn hoede. Zo krijgt iedere wijk binnen de gemeente bijzondere pastorale aandacht. De precieze wijkindeling vindt u hieronder (klik voor een grotere weergave).

Contact

U vindt de contactgegevens van het volledige pastorale team hieronder. Wanneer u ds. de Gooijer of mw. Cornet niet kunt bereiken, kunt u het beste contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Denkt u ook aan het doorgeven van ziekenhuisopnames en de thuiskomst uit het ziekenhuis?