Paasfeest in de Kapel

Pasen is het kerkelijk hoogtepunt van het jaar, en dat mag en moet gevierd worden!

De Paasviering in de Kapel begon op zaterdagavond met de Paasnachtdienst. Buiten de kerk stond een vuurkorf en aan dat vuur werd de nieuwe paaskaars aangestoken, waarna deze de kerkzaal werd binnengedragen. Tijdens de dienst was er aandacht voor doop en belijdenis en werd de Maaltijd van de Heer gevierd.

Op Paasmorgen was de koffiezaal al vroeg goed gevuld met gemeenteleden. De ZWO-commissie had weer gezorgd voor een uitstekend paasontbijt en daar werd met smaak gebruik van gemaakt. Een gezellig en lekker begin van de eerste Paasdag.

Tijdens de daaropvolgende gezinsdienst was de kerkzaal goed gevuld. Jong en oud was naar deze dienst toegekomen en natuurlijk ook naar het daaropvolgende feest.

Tijdens de dienst werd het project van de kindernevendienst afgesloten. We werden door ds. Kees Benard nog herinnerd aan de eerste zondag van de veertigdagentijd. Toen zongen we: “Veertig dagen nog tot Pasen” en vanmorgen zongen we de afsluiting van dit lied uit het oratorium “de graankorrel”.

Op die eerste zondag kwam verandercoach Vincent ons bezoeken, want het thema van het project van de kindernevendienst was: “Verander jij mee?”. Ds. Kees Benard gaf tijdens de dienst een mooie toelichting op het veranderingsproces, waarover Paulus ons vertelt in de brief aan de Kolossenzen. We zullen ons oude jasje moeten uitdoen, want dat past ons niet meer. Daarvoor in de plaats mogen en moeten we een andere jas aandoen en die ook blijven dragen!

Na de dienst was er net als vorig jaar weer een gezellig feest op het gazon buiten de Kapel. Er was daarbij gedacht aan alle leeftijdsgroepen en er werd dankbaar gebruik gemaakt van de beschikbare consumpties en de ontspanningsmogelijkheden.

We mogen terugzien op een mooi Paasfeest.

Foto’s: Jaap de Beer,
Tekst: Dick van der Meijden.

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.