Afscheid van een diaken en een organist

Tijdens de dienst op zondag 19 februari werd afscheid genomen van Antoinette Kortenhoeve als diaken en van Wim Westenberg als organist van de Kapel.

De kerkzaal was vanmorgen goed gevuld. Ds. Kees Benard leidde de dienst en bracht tijdens de overdenking een mooi verband aan tussen de lezingen uit Exodus 22 en Matteüs 5. In het eerste deel gaat het over de omgangsregels met vluchtelingen, weduwen, wezen en armen. Bij de Bergrede (uit Matteüs) spreekt Jezus ook over omgangsregels, waarbij vooral de liefde en de verdraagzaamheid centraal staan, ook ten op zicht van de mensen die niet tot je vriendenkring behoren.

Ds. Benard benadrukte dat je het ene deel (uit de Bergrede) niet goed kunt begrijpen zonder kennis te hebben van de woorden uit de Thora. Ook het omgekeerde is het geval: Jezus zorgt ervoor dat de woorden uit de Thora een nadere invulling en verduidelijking krijgen.

Ook de cantorij verleende vanmorgen haar medewerking en zong een aantal mooie liederen die door Wim waren gecomponeerd.

Antoinette en Wim werden toegesproken door ds. Kees Benard en door de voorzitter van de kerkenraad, Froukje Krikke. Beiden kregen daarbij een witte roos uitgereikt.

Na afloop van de dienst werd Wim nogmaals naar voren geroepen en sprak Geert Zomer een dankwoord uit voor de jaren dat Wim als organist medewerking had verleend aan de diensten in de Kapel. Er was een cadeaubon voor Wim en natuurlijk een mooi boeket voor zijn vrouw Magda.

De collega-organisten kregen daarna de gelegenheid om op gepaste wijze afscheid te nemen. Jan Voorbergen sprak waarderende woorden aan het adres van Wim en overhandigde een cadeau, dat Wim zeker zal gaan gebruiken in zijn keuken. Daarna zongen de organisten (en ook de gemeenteleden) enkele toepasselijke liederen op de melodie van liederen uit het Liedboek.

Natuurlijk was er koffie na de dienst en vanmorgen was er daarna ook een goed glas wijn, want dat past volgens velen bij Wim en ook bij een afscheid.

Foto’s: Jaap de Beer,
Tekst: Dick van der Meijden.

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.