Liturgische schikkingen Adventstijd 2022

Aan tafel! Plek voor iedereen.

Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. Het gaat daarbij om méér dan de ‘letterlijke’ tafel: de nadruk ligt op de gemeenschap, op je gezien weten en mee mogen doen in de beweging van God en de Geest, die zichtbaar werd in Jezus.

Er is plek voor iedereen, God komt iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd weten in Gods nabijheid – niemand uitgezonderd.

Deze tafel is gekozen als uitgangspunt voor de symbolische schikkingen voor Advent en Kerst 2022. Voor elke zondag in deze periode is er een symbolische bloemschikking.

De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan veranderd en toegevoegd wordt.

Basissymboliek Advent en Kerst 2022

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel.
Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

Symbolische schikking

De adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar.

Eerste advent: Batseba

Gebroken identiteit Batseba, de vrouw van Uria.
Symbool: paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man.
Gedroogde gele craspedia (kogelbloem). Symbool: geel is een koninklijke kleur.
Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.

Meditatieve tekst:

Jong is zij, mooi in paarse rouw,
aan de koninklijke tafel.

Tweede advent: Ruth

Geloof in Gods liefde. Ruth, de buitenstaander.
Korenaren. Symbool: Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem.
Pinusnaalden. Symbool: de Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.

Meditatieve tekst:

Reis naar het onbekende, pijn om het vertrouwde.
Genadebrood aan Boaz’ tafel.

Derde advent: Rachab

Vergeving en bevrijding. Rachab, de hoer.
Symbool: de rode kleur van de bessen verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.
Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

Meditatieve tekst:

Verbonden met het rode koord
vruchten van ware liefde te vinden in vrijheid.

Vierde advent: Tamar

God met ons. Tamar, de weggestuurde.
Gedroogde halmen. Pluizig en onduidelijk qua vorm. Symbool: versluieren.
Roze peperbes. Symbool: de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.

Meditatieve tekst:

Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen
komt ruimte voor nieuw leven.

Kerstfeest: Maria

God in ons. Maria, moeder van Jezus.
De lampjes, de witte bloemetjes en groen uitlopende kleine bolletjes onderstrepen het feestelijke van Kerst.

Meditatieve tekst:

Stralend licht
de nieuwe dag begint met sterren in de nacht.

Categories: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.