Laatste zondag kerkelijk jaar

Loslaten om vast te houden

Op 20 november 2022 was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Op deze zondag wordt er altijd aandacht besteed aan alle gemeenteleden die in het voorbije jaar zijn overleden.

Voor deze dienst was de indeling van de kerkzaal net als vorige jaren grondig gewijzigd. In het midden van de kerkzaal stond de brandende paaskaars opgesteld en daaromheen waren tafels geplaatst waarop kaarsen stonden. Er stonden 13 kaarsen voor ieder overleden gemeentelid en één extra kaars ter gedachtenis aan anderen.
Bij het ontsteken van deze kaars werd de naam van Thecla Cornet genoemd, maar deze kaars was ook een herinnering aan degenen, van wie de namen vanmorgen niet genoemd werden.

De liturgische bloemschikgroep had een prachtige schikking gemaakt met een symboliek, die aansloot bij het thema van de dienst: “Loslaten om vast te houden”.
De gebogen cocabladeren stonden iets open om zo het loslaten vorm te geven.
Hierin was een witte schikking gemaakt. Wit is de kleur van Christus’ overwinning op de dood. De gebogen bladeren waren met een wit lint verbonden met de paaskaars.

De stoelen stonden gegroepeerd rondom de paaskaars. Door deze opstelling werd het “samen gemeente zijn” sterk benadrukt. De cantorij zong toepasselijke liederen onder leiding van Jaap de Vries.

De overdenking was uit een gedeelte van Johannes 20. Maria staande bij het graf van Jezus, de woorden die Jezus tot haar sprak en het vervolg hierop bij de volgelingen van Jezus. Ds. Kees Benard verwoordde mooi hoe de leerlingen een balans moesten vinden tussen het loslaten van Jezus en daarnaast het vasthouden van zijn woorden en de herinnering aan zijn daden. De verbinding met de woorden uit Jesaja 43 was heel mooi, waarin de EEUWIGE zegt:

“Zie, Ik ga iets nieuws verrichten,
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?”

Na de overdenking werden de kaarsen voor de overledenen ontstoken, waarna iedereen gelegenheid kreeg om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan een overledene uit zijn/haar nabijheid.

Esmee Schreurs zorgde voor een indrukwekkende vertolking van het lied “De kracht van uw liefde”, waarbij zij prachtig werd begeleid op de piano.

We kijken terug op een heel mooie dienst.

Foto’s: Jaap de Beer,
Tekst: Dick van der Meijden.

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.