Startzondag 2022: wat een feest!

Op zondag 11 september was er in de Kapel de opening van het nieuwe seizoen. Het was STARTZONDAG! De voorbereidingsgroep had er dit jaar bijzonder veel werk van gemaakt. Het jaarthema van de Protestantse Kerk is “Aan tafel!” en dat kwam in de dienst op allerlei manieren naar voren.

Bij de ontvangst van de kerkgangers klonk deze morgen pianomuziek. Je kreeg de indruk dat je een restaurant binnenkwam en dat was natuurlijk ook de bedoeling. De kerkzaal stroomde behoorlijk vol met gemeenteleden van alle leeftijden. De jeugdige kerkgangers waren natuurlijk vooral ook geïnteresseerd in de aangekondigde interactie via “Kahoot”. En daar kregen ze tijdens de dienst ruim gelegenheid voor.

We hoorden in gedeeltes het verhaal van de Emmaüsgangers. Telkens werd na het gelezen gedeelte de vraag gesteld “Wat gebeurt hier?” en werd er een verband gelegd met een kerkdienst, het leven als gemeente en ook het jaarthema van de PKN. Daarna werd de kerkgangers enkele meerkeuzevragen voorgelegd, die dan via het mobieltje konden worden beantwoord. En we zongen vanmorgen verschillende liederen over het aan tafel gaan, over het samen eten en drinken.

Aan het einde van de dienst waren er twee opmerkelijke momenten. De jeugd deelde pepermunten uit (“de protestantse cocaïne voor de gereformeerde junk”) en helemaal aan het einde waren er glaasjes met alcoholvrije bubbels. Er werd geproost op het nieuwe seizoen.

Na afloop van de dienst was er koffie met koek en daarna werd er soep met stokbrood geserveerd. Zowel de koek als de soep waren meegebracht door een aantal gemeenteleden. En natuurlijk werd ook nog nagepraat over de gevarieerde en bijzondere dienst.

In de kerkzaal stond een groot aantal tafels, waarbij er na de dienst informatie werd verstrekt over de diverse werkgroepen, commissies en geledingen binnen de Kapel. Mooi om op deze manier een indruk te krijgen van wat er allemaal (vaak achter de schermen) gebeurt in de gemeente.

De kerkzaal was vanmorgen voorzien van een grote hoeveelheid bloemen in jampotjes, die door gemeenteleden waren meegebracht. Het verhoogde de feestelijke stemming in de kerk. ’s Middags werden deze bloemen bezorgd bij het Wedervoort, zodat daar de bewoners ook konden delen in het feest van de startzondag.

We mogen terugzien op een mooie en feestelijk dienst. De organisatoren van deze startzondag verdienen zeker een groot compliment!

Tekst: Dick van der Meijden,
Foto’s: Jaap de Beer.

Categories: Fotoalbum, Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.