Werkverdeling predikant en kerkelijk werker

Sinds 1 mei is Margré Ballast in onze gemeente aan de slag als kerkelijk werker. Margré heeft haar opleiding aan de Hogeschool in Ede nagenoeg afgerond en voor haar is het haar eerste aanstelling als kerkelijk werker. Ervaring op het gebied van pastoraat heeft ze als pastoraal ouderling in Daarlerveen en vanuit de stages in haar opleiding. Wat Margré (nog) niet heeft is een bevoegdheid om voor te gaan in kerkdiensten en een opleiding en ervaring bij het leiden van uitvaarten. Het is de bedoeling dat ze hier snel mee aan de slag gaat.

Tot die tijd zal het leiden van de uitvaarten worden verzorgd door de uitvaartgroep (in de praktijk zijn dat op dit moment Willy Zomer en Dick van der Meijden) en ds. Kees Benard. Hiernaast is er de wens om meer aandacht te kunnen besteden aan het jeugdwerk, kinderen, jongeren en de ‘middengeneratie’.

We hebben dit in de taakgroep pastoraat en de kerkenraad besproken en besloten dat we de werkzaamheden van Margré en Kees als volgt gaan verdelen: Margré zal (met de ouderlingen en diakenen) aanspreekpunt zijn voor het pastoraat in de wijken Oost, West en Buiten. Kees zal (met de ouderlingen en diakenen) aanspreekpunt zijn voor het pastoraat in de wijken Noord en Zuid. Daarnaast zal Kees (samen met de uitvaartgroep) de uitvaarten leiden en meer tijd vrijmaken voor de jeugd en middengeneratie.

Zie ook de pagina op deze website over de organisatie van het pastoraat.

 

Categories: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.