Actie Kerkbalans 2022 is van start

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als Hervormde Kapel nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 24 t/m 29 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL69 RABO 0373 7327 32 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

 

Categories: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.