Pasen: feest van de hoop!

Voor mij is Pasen bij uitstek het feest van de hoop.

Het is de hoop dat er in vastgelopen, doodgelopen situatie altijd iets van beweging, licht en nieuw leven zit.
Voor mij is die hoop meer dan ongegrond optimisme of iets verwachten tegen beter weten in.

De verhalen uit de Bijbel, uit de geschiedenis en ook uit het alledaagse leven vertellen mij steeds van dat nieuwe begin.

Het Paasverhaal is zo’n sterk, inspirerende verhaal bij uitstek. Het verhaal van Jezus, dat over en uit leek, bleek zo levenskrachtig dat het tweeduizend jaar later nog steeds mensen inspireert, troost en hoop geeft.

En ook de lente die ieder jaar terugkomt en ‘het dode hout doet uitbotten’ laat mij zien dat wat doods lijkt nieuw leven in zich draagt.

Nee, hoop is voor mij geen garantie dat het allemaal wel goedkomt. Vaak zijn dingen waar mensen op hoopten niet uitgekomen, omdat het anders liepen dan men verwachtte, of omdat ze de verkeerde keuzes of helemaal geen keuzes maakten.

Hoop en passiviteit gaat volgens mij niet goed samen. Hoop en vertrouwen wel. Vertrouwen dat er altijd mogelijkheden zijn. Dat het altijd anders, beter kan.

Het zien van die mogelijkheden komt meestal niet vanzelf. Daar heb je een open, ontvankelijke levenshouding voor nodig, met ruimte voor creativiteit, voor het onverwachte, voor verbeeldingskracht.

En zo’n open levenshouding kan je oefenen. Door aandacht en meditatie. Door het blijven vertellen van de prachtige verhalen van hoop, zoals het Paasverhaal. Door poëzie, liederen en kunst. Door stilte en gebed. Vandaar dat ik pas in een kerkdienst bidden ‘een oefening in hoop’ noemde. Wie bidt opent zich voor een ander perspectief, spiegelt zich aan Gods Koninkrijk. En daardoor kan ruimte ontstaan. Ruimte waar het licht kan komen. Ruimte waar hoop kan groeien.

En net als in het Paasverhaal, doet hoop mensen opstaan. Hopen is een kracht die ons verandert en (hopelijk) inspireert tot hoopvol, toekomstgericht handelen. Soms zijn dat alledaagse daden van liefde, barmhartigheid en hulp. Een andere keer gaat het om daden van protest, om keuzes die niet voor de hand liggen of om staan voor meningen die tegen de stroom ingaan. Maar, als het goed is, altijd gericht op Gods hoopvolle toekomst.

Want Pasen vieren is Gods goede toekomst hier en nu present stellen.

De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid. (lied 767 : 1)

Ik wens u Goede Paasdagen!
ds. Kees Benard

Categorieën: Nieuws

1 reactie

  1. Hans schreef:

    Prachtig fimpje Dick.
    Compliment

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *