Brief van het moderamen

Beste mensen,

We leven in een vreemde tijd. De coronomaatregelen raken ons allemaal. Als kerkelijke gemeente zoeken wij steun bij elkaar. En wij proberen vertrouwen te houden. Vertrouwen in elkaar, in de medische wetenschap en de overheid. Wij zien de lente ontluiken en hebben Pasen gevierd. Wij vertrouwen in het leven dat altijd weer opbloeit en doorgaat. Wij vertrouwen bovenal in God: de bron van het Leven, Licht en Liefde die ons leven draagt!

Helaas missen wij in deze tijd veel: de ontmoetingen, de koffieochtenden, de lunches, de voorjaartocht, de gemeenteavond, het vieren van verjaardagen en jubilea, het Paasontbijt, de diensten en het koffie drinken daarna: zoveel mooie kanten van het gemeentezijn, die we anders misschien als vanzelfsprekend beschouwen. En daarnaast hebben wij verdriet; verdriet om mensen die ziek zijn en om mensen van wie wij afscheid hebben moeten nemen.

Ondanks het gemis proberen wij zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven aan onze kerkelijke gemeenschap. Het is ook mooi en goed om te ervaren hoe mensen uit onze Kapelgemeente met elkaar meeleven door een (telefoon)gesprek, een kaartje, een bericht. Dit zorgt voor verbondenheid. Verbondenheid die wij in deze tijd zo nodig hebben. Ondanks dat de kerk dicht is en veel activiteiten zijn afgelast proberen wij elkaar te steunen. Dit proberen wij onder meer op de volgende manieren te doen:

  • Kerkdiensten vinden online plaats. De afgelopen kerkdiensten zijn opgenomen en zijn via onze website uitgezonden. Het was zoeken naar de juiste vorm. Verschillende mensen hebben hier veel tijd en energie ingestoken. En met resultaat: wij zijn erg blij met de afgelopen diensten! Er was ook veel belangstelling voor de diensten. Complimenten voor iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!
    Binnenkort stappen wij over op KerkTV. Uiteraard wordt u hierover dan geïnformeerd. Daarnaast willen wij vanaf eind april doordeweeks een korte podcast uitzenden; een kort bericht uit één van de geledingen;
  • Pastoraat vindt ‘telefonisch’ op afstand plaats. Dit loopt goed. Kees Benard (0546-625415) en Rita van Herk (06-38258241) zijn telefonisch beschikbaar. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling;
  • Er zijn verschillende telefooncirkels gevormd. Hieraan nemen circa 90 mensen deel. Hier doen wij nu ervaring mee op;
  • Kinderen hebben – als teken van leven- kaarten voor ouderen gemaakt en deze bezorgd. Wij zoeken naar manieren om jongeren te benaderen;
  • De inzameling voor spullen voor het AZC is goed verlopen, er is veel binnengekomen, dank daarvoor!;
  • De rozen voor rouwdragenden zijn bezorgd.

Het moderamen komt wekelijks (in wisselende samenstelling) bij elkaar om de voortgang van diensten en activiteiten te bespreken. Besluitvorming in de kerkenraad vindt, waar nodig en noodzakelijk, digitaal plaats. Een interessant artikel hiervoor vindt u op de website van de PKN: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/kerkelijk-noodrecht-biedt-kerkenraden-ruimte-te-doen-wat-nodig-is/.

Zoals u heeft kunnen lezen zijn er vanaf juni enkele vacatures in de kerkenraad. Wij vragen u om mee te denken over het vervullen van deze vacatures, juist nu, nu communicatie lastig is. Daarnaast vinden er gesprekken plaats over de invulling van de vacature van Kerkelijk werker. Wij hopen u hierover binnenkort meer over te kunnen berichten.

Wij proberen u nu en in de toekomst zo goed mogelijk te informeren via mededelingenblad, deze website, social media, Prisma en in de diensten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met leden van het moderamen.

Wij wensen u voor de komende tijd veel sterkte toe en wij hopen elkaar in goede gezondheid na de crisis weer te ontmoeten.

Een hartelijke groet van het moderamen,

Kirsten Hegeman
Rita van Herk
Dick en Jet van der Meijden
Geert Zomer
Kees Benard
Gerard Sluiskes

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *