Preventie grensoverschrijdend gedrag

Als Kapelgemeente willen we een plek zijn, waar iedereen zich welkom mag voelen, zeker ook kinderen en jongeren.

Voor hen zijn er binnen de Kapel verschillende activiteiten, zoals de kindernevendienst, de kelderdienst, de clubs en de oppasdienst.

Het jeugdwerk binnen de Kapel wordt grotendeels gedragen door de vrijwilligers. We waarderen het heel erg als gemeenteleden het jeugdwerk een warm hart toedragen en hieraan een bijdrage willen leveren.

Omdat we voor kinderen en jongeren een veilige plek willen zijn, hebben we als kerkenraad in het voorjaar een preventiebeleid opgesteld, gericht op het voorkomen van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag binnen het jeugdwerk. Dit beleidsstuk is tijdens de gemeenteavond in april al kort toegelicht.

Aan vrijwilligers die met kinderen en jongeren werken wordt binnenkort gevraagd om een gedragscode te ondertekenen en daarnaast zal voor hen een VOG worden aangevraagd. Natuurlijk betekent dit alles niet dat we vrijwilligers wantrouwen of dat we de illusie hebben dat we met dit beleid elk risico op grensoverschrijdend gedrag kunnen uitsluiten.

Anderzijds mogen we onze ogen en oren niet sluiten voor alle berichten die er de laatste jaren over dit onderwerp zijn gepubliceerd. Tijdens de gemeenteavond werd dit vastgestelde beleid door een groot aantal aanwezige gemeenteleden ook nadrukkelijk ondersteund. We hopen dat we samen als Hervormde Kapel ook in de toekomst een voor kinderen veilige omgeving kunnen zijn.

Categorieën: Nieuws

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *