Ds. K. Benard

Kleur: Wit
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

 • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
  NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
 • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
  NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link een gift doen voor beide collectedoelen.
Ook kunt u gebruik maken van de app “Appostel”. Zie de toelichting via deze link.

3 reacties

 1. Hanny de Beer schreef:

  Wat een fijne inspirerende dienst vanmorgen. Prachtige teksten, een mooie herberijming van psalm 104. Hopelijk gaan we in de toekomst gebruik maken van de nieuwe bundel met de herberijmingen van de psalmen. Ook de tekst van Robert Long paste zeer goed in deze dienst, in mijn jeugd een rebelse zanger, maar de tekst had vandaag ook geschreven kunnen zijn. Teksten en woorden om over na te denken en mee te nemen in het dagelijks leven.
  Fijn dat dit allemaal kan in De Kapel. Ook goed dat het in deze dienst niet ging om voor de hand liggende onderwerpen zoals minder vlees eten, minder vliegen e.d. maar dat Kees nu meer de verdieping zocht vanuit de Bijbel.

 2. Jan Bos schreef:

  Vijftig jaar na de indringende waarschuwingen van de Club van Rome, was het fijn om deze hoopvolle dienst in DE Kapel te mogen meemaken. De uitputting van de aarde roept onheil over ons af. Kerken zijn er om heil (heelheid) over ons af te roepen. De laatste 50 jaar hebben veel kerken het individuele zielenheil hoge prioriteit gegeven en is hun maatschappelijke functie sterk beperkt,
  Passende liederen van Robert Long werden gespeeld en mooie liederen werden gezongen, o.a. het lievelingslied van Anne v,d. Meiden: “Dit is een morgen ” (lied 216) en het lied van Huub Oosterhuis “Wij zien met eigen ogen de aarde zien verscheurd”, een lied dat helaas niet in onze bundel staat !

 3. Magda Westenberg schreef:

  Ik bedank Kees en alle medewerkers voor de mooie dienst. Wat heerlijk om weer eens naar Robert Long te luisteren en dat nog wel tijdens een kerkdienst..! Zijn soms wat weinig sacrale tekst heeft wel effect: de rauwe waarheid komt direct binnen.
  Wat deden wij als Kerk in die tijd eigenlijk?
  In 1983 kwam de Raad van Kerken met het Conciliair Proces, waarin het accent viel op vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.
  Vernieuwende inzichten, creatieve activiteiten, soms wat naïef idealisme en moralisme —- maar er kwam wat los. Een nieuw elan!
  Helaas werd het Proces in 1992 afgesloten.
  Zo”n thema-dienst bepaalt je dan weer eens bij het oude zeer: onze moeder aarde, ons gemeenschappelijke huis, staat vrijwel op instorten. Maar er is nog hoop, hoorden we.
  Een levensstijl van gezamenlijk optrekken met een eigen verantwoordelijkheid, geïnspireerd door christelijke waarden als belangeloosheid, matigheid, zorg en mildheid, kan nooit vruchteloos zijn. Een nieuw elan!
  P. S. De ZWO-commissie verdient lof voor haar inzamelingsaktie!

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *