Dr. S.P. van ’t Riet

Kerk, even anders.

Uit Lucas 6:

Op een andere ​sabbat​ ging hij naar de ​synagoge, waar hij onderricht gaf. Daar was ook iemand met een verschrompelde rechterhand.

De ​schriftgeleerden​ en de farizeeën letten op hem om te zien of hij op ​sabbat​ iemand zou genezen, want dan zouden ze hem op grond daarvan kunnen aanklagen.

Maar hij wist wat ze van plan waren en zei tegen de man met de verschrompelde hand: ‘Sta op en kom in het midden staan.’ Dat deed de man.

Jezus​ zei tegen de farizeeën en ​schriftgeleerden: ‘Ik vraag u of men op ​sabbat​ goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.’

Nadat hij hen een voor een had aangekeken, zei hij tegen de man: ‘Strek uw hand uit.’ Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand.
De ​schriftgeleerden​ en de farizeeën raakten bijna buiten zinnen en begonnen onderling te overleggen wat ze met ​Jezus​ zouden doen.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *