Dienst: Kerk, even anders


Deze dienst is door een beperkt aantal mensen bij te wonen.
De wijze van aanmelden voor de dienst wordt later gepubliceerd.

Voor de meesten is de dienst online te volgen,
en is deze dus niet bij te wonen in de Kapel!
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Uit Romeinen 12:

Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is. Luister daarom naar wat ik tegen jullie zeg.

Denk niet van jezelf dat je geweldig bent. Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is: dat je gelooft in Jezus Christus.

Het lichaam is één geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij samen één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie.

Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is hij voor ons.

Lied 970: “Vlammen zijn er vele”. Onderstaand de originele versie van dit lied.

Vers 4:

Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus