Dienst: ds. K. Benard


Deze dienst is alleen online te volgen,
dus hij is niet bij te wonen in de Kapel!
Klik voor het volgen van de dienst op deze link.

Kleur: Groen
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link
Collectes:

  • Diaconie. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL88 RABO 0311 8360 11, t.n.v. Diaconie Hervormde Kapel Wierden.
  • Gemeenteopbouw. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer
    NL38 RABO 0373 7327 08, t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Kapel Wierden.

Digitale collecte:
U kunt ook via deze link en via de hiernaast afgebeelde QR-code een gift doen.

Het door u geschonken bedrag wordt dan gelijkelijk verdeeld over de twee bovengenoemde collectedoelen.

Gebruik collectebonnen:
Wilt u collectebonnen blijven gebruiken om een gift te doen? Kijk dan even
op deze website hoe u dit kunt doen.

Uit Matteüs 15:

De vrouw kwam dichterbij en knielde voor Jezus. Ze zei: ‘Heer, help mij toch!’

Jezus antwoordde: ‘Je moet het brood voor de kinderen niet aan de honden voeren.’

De vrouw zei: ‘Inderdaad, Heer. Maar er vallen ook stukjes brood onder de tafel. En dat mogen de honden opeten.’

Jezus zei tegen haar: ‘Je hebt een groot geloof. Wat je gevraagd hebt, zal gebeuren.’ En vanaf dat moment was de dochter van de vrouw beter.

Lied 647: “Voor mensen die naamloos”.