Dienst: ds. K. Benard


Vanmorgen wordt aandacht besteed aan de actie schoenendoos.

Collecten: Diaconie + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lucas 20:

Jezus zei: ‘Denk eens aan het verhaal van ​Mozes​ en de brandende doornstruik. Daar noemt God zich de God van ​Abraham, ​Isaak​ en ​Jakob.
God is geen God van dode mensen, maar van levende mensen. Want hij geeft het leven aan alle mensen.’

We zingen vanmorgen Lied 324: “Wat vrolijk over U geschreven staat”.