Dienst: ds. K. Benard


Te gast zijn 2 theologiestudenten uit Indonesië en Oekraïne

Collecten: Werelddiaconaat + Gemeenteopbouw
Kleur: Groen
Oppasdienst: Als u gebruik wilt maken van de oppasdienst kunt u dit vóór zaterdagavond 18.00 uur doorgeven via oppasdienst@hervormdekapel.nl
Orde van dienstDeze is te downloaden via deze link

Uit Lukas 17:

Eén van de tien ging terug naar ​Jezus. Hij zong en juichte voor God, omdat hij weer gezond was. Hij dankte God. Iedereen kon hem horen. En hij knielde voor ​Jezus​ om hem te bedanken. De man was geen ​Jood, maar kwam uit Samaria.

Jezus​ zei tegen hem: ‘Er zijn toch tien mensen beter gemaakt? Waar zijn de andere negen? Jij komt als enige terug om God te eren. En je bent niet eens een ​Jood!

We zingen vanmorgen Lied 833: “Take, o take me as I am”.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.